Ensenyament pràctic de la Matemàtica Actuarial No-Vida amb R: Experiència innovadora a la Universitat de Barcelona

Autors/ores

  • Mercè Claramunt Bielsa Universitat de Barcelona
  • Antonio Alegre-Escolano Universitat de Barcelona
  • Eva Boj del Val Universitat de Barcelona
  • Teresa Costa-Cor Universitat de Barcelona
  • Maite Mármol Universitat de Barcelona
  • Isabel Morillo Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1517

Paraules clau:

Espai europeu d’educació superior, Noves tecnologies, Software lliure, Llenguatge de programació R, Ciències Actuarials i Financeres

Resum

En aquest treball s’explica l’experiència innovadora realitzada en l’assignatura de Matemàtica Actuarial No Vida dintre del projecte REDICE2008 (A0801-06). L’experiència consisteix en el canvi en l’ensenyament pràctic de dita assignatura al incorporar el llenguatge de programació R, conjuntament amb els nous paquets que inclouen funcions sobre matemàtica y estadística actuarial. Seguit d’una introducció, en el treball es comenten els antecedents de l’ensenyament pràctic de l’assignatura en la Universitat de Barcelona i també la situació a España de les tretze universitats que actualment imparteixen la Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres. A continuació es descriu el desenvolupament del projecte, remarcant les dificultats que implica un canvi d’aquest tipus per als estudiants i els professors, i es detallen els resultats més importants de la innovació. El treball finalitza amb unes conclusions i diversos annexes amb els models d’enquesta passats als estudiants i a les universitats.

Biografies de l'autor/a

Mercè Claramunt Bielsa, Universitat de Barcelona

Prof. Titular Dept de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Fac. Economia i Empresa

Antonio Alegre-Escolano, Universitat de Barcelona

Catedràtic Dept. de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Fac. Economia i Empresa

Eva Boj del Val, Universitat de Barcelona

Prof. Titular Dept. de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Fac. Economia i Empresa

Teresa Costa-Cor, Universitat de Barcelona

Prof. d'Escola Universitària Dept. Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Fac. Economia i Empresa

Maite Mármol, Universitat de Barcelona

Prof. Titular Dept. Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Fac. Economia i Empresa

Isabel Morillo, Universitat de Barcelona

Prof. interina Dept. de Matemàtica Econòmica, Finançera i Actuarial Fac. Economia i Empresa

Referències

Costa, T., Alegre, A., Boj, E., Claramunt, M. M., Mármol, M., Morillo, I. (2009). Una reflexió sobre la relació entre el grau de presencialitat i el procés d'aprenentatge-avaluació. RIDU: Revista d’Innovació Docent Universitària, 1, 16–26. http://www.raco.cat/index.php/RIDU/article/view/10.1344-05.000000286/178000

Claramunt, M. M., Boj, E., Costa, T., y Mármol, M. (2010) Enseñanza práctica de la Matemática Actuarial No Vida con R: Análisis de una experiencia innovadora. Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDUI2010, celebrado en Barcelona, el 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010.

Dutang, Ch., Goulet, V., and Pigeon, M. (2008). actuar: An R Package for Actuarial Science. Journal of Statistical Software, 25:7, 1–37.

Gesmann, M. (2009). Package ‘ChainLadder’. Mack-, Bootstrap and Munich-chain-ladder methods for insurance claims reserving. http://code.google.com/p/chainladder/

Goulet, V., and Pouliot, L. P. (2009). Simulation of compound hierarchical models in R. North American Actuarial Journal, 12:4, 401–412.

Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., and Denuit, M. (2008). Modern Actuarial Risk Theory Using R. Second Edition. Heidelberg: Springer.

Descàrregues

Publicades

2012-01-09

Com citar

Claramunt Bielsa, M., Alegre-Escolano, A., Boj del Val, E., Costa-Cor, T., Mármol, M., & Morillo, I. (2012). Ensenyament pràctic de la Matemàtica Actuarial No-Vida amb R: Experiència innovadora a la Universitat de Barcelona. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(1), 123–139. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1517

Número

Secció

Articles d'innovació