Com dur a terme i interpretar una anàlisi factorial exploratòria utilitzant SPSS

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227057

Paraules clau:

Anàlisi estadística, Anàlisi multivariant, Anàlisi factorial exploratòria

Resum

En investigació educativa és freqüent que es reculli informació sobre moltes variables en una mostra d’individus i es pretengui estudiar-les conjuntament. En aquests casos s’ha d’utilitzar una tècnica analítica multivariant. Hi ha dues grans tipologies d’anàlisi multivariant; els mètodes de la dependència (quan l’objectiu és explicar una o diverses variables –VD– en funció d’altres –VI–) i els mètodes de la interdependència (quan l’objectiu és analitzar les relacions que s’estableixen entre totes les variables al mateix nivell). L’anàlisi factorial exploratòria és un tipus d’anàlisi multivariant de la interdependència. Té com a objectiu descobrir un nombre més petit de dimensions latents (factors) no observables, que, perdent el mínim d’informació, expliquin les relacions que s’estableixen entre les variables observades, suficientment i de la manera més senzilla possible. En aquest article es descriu com dur a terme una anàlisi factorial amb SPSS i com interpretar els resultats que ens ofereix aquesta eina.

Referències

Bandalos, D. L., y Finney, S. J. (2010). Factor Analysis: Exploratory and Confirmatory. En G. R. Hancock y R. O. Mueller (eds.), Reviewer’s guide to quantitative methods. Nueva York: Routledge.

Cea, M. A. (2004). Análisis multivariable. Teoría y práctica en la investigación social. Madrid: Síntesis.

Harman, H. H. (1980). Análisis factorial moderno. Madrid: Saltés.

Izquierdo, I., Olea, J., y Abad, F. J. (2014). Exploratory factor analysis in validation studies: Uses and recommendations. Psicothema, 26(3), 395–400. https://www.redalyc.org/pdf/727/72731656015.pdf

Kaiser, H. F. (1970). A second generation little jiffy. Psychometrika, 35(4), 401–415. https://doi.org/10.1007/BF02291817

Lee, S. Y., y Jennrich, R. I. (1979). A study of algorithms for covariance structure analysis with specific comparisons using factor analysis. Psychometrika, 44(1), 99–113. https://doi.org/10.1007/BF02293789

Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., y Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. Anales de Psicología, 30(3), 1151–1169. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361

Pérez, C. (2008). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson, Prentice Hall.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., y Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903. http://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879

Descàrregues

Publicades

2019-07-01

Com citar

López-Aguado, M., & Gutiérrez-Provecho, L. (2019). Com dur a terme i interpretar una anàlisi factorial exploratòria utilitzant SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(2), 1–14. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227057

Número

Secció

Articles metodològics