Emocions acadèmiques i validació emocional com a factors motivadors i desmotivadors en l’ensenyament d’anglès

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2020.13.127522

Paraules clau:

Motivació, Emocions, Estudiants bilingües, Validació del professorat, Anglès com a segona llengua, Diferències de gènere

Resum

Introducció. Les emocions tenen un paper fonamental en l’aprenentatge de llengües estrangeres, ja que els aprenents estan en procés d’adquirir no només una llengua, sinó també noves estructures de pensament i nous elements culturals. Mètode. En aquest estudi, setanta estudiants de Mongòlia i onze professors van respondre entrevistes semiestructurades. Les dades es van analitzar calculant els percentatges en les respostes segons el gènere dels estudiants. Per analitzar les respostes del professorat, es va aplicar una anàlisi narrativa. Resultats. Les dades suggereixen que els i les estudiants mostren emocions diferents durant l’adquisició d’un idioma estranger, segons si són nois o noies. Es va constatar que tots dos grups percebien els sentiments dels educadors similars a les seves pròpies emocions, i creien que un bon o mal professor podia alterar el seu èxit en l’aprenentatge. L’estudi mostra com els professors experimentaven diverses emocions positives, però el seu entusiasme disminuïa fàcilment quan els estudiants no els corresponien. Els professors percebien i entenien les emocions dels estudiants, però no sempre eren capaços de  tenir-les en compte, o no hi estaven predisposats. Discussió i conclusió. Aquesta investigació revela que tant estudiants com professorat consideren que les emocions són fonamentals a l’aula. Les emocions positives sempre semblen estar condicionades pel comportament de l’altra part. No obstant això, la validació de les possibles emocions negatives es considera una gran eina motivadora capaç de transformar les actituds negatives en positives.

Biografia de l'autor/a

Flora Komlosi-Ferdinand, National University of Mongolia

Guest lecturer, School of Arts and Sciences, National University of Mongolia, Ulaanbaatar

Referències

Balkis, M., & Duru, E. (2018). Gender Differences in the Relationship between Academic Procrastination, Satisfaction with Academic Life and Academic Performance. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15(1), 105–125. https://doi.org/10.14204/ejrep.41.16042

Bernardo, A. B. I., Ouano, J. A., & Salanga, G. C. (2009). What is an Academic Emotion? Insights from Filipino Bilingual Students. Emotion Words Associated with Learning. National Academy of Psychology (NAOP) India, Psychological Studies, 54, 28–37. https://doi.org/10.1007/s12646-009-0004-7

Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (4th ed.). New York: Pearson Education

Cheng, H. F., & Dörnyei, Z. (2007). The use of motivational strategies in language instruction: The case of EFL teaching in Taiwan. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 153–174. https://doi.org/10.2167/illt048.0

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68

Dewaele, J.-M. (2018). The Challenges of Communicating Emotions in a Foreign Language. Retrieved from https://www.languageacts.org/blog/challenges-communicating-emotions-foreign-language/

Dirven, R. (1997). Emotions as cause and the cause of emotions. In S. Niemeier & R. Dirven (eds.), The Language of Emotions: Conceptualization, Expression and Theoretical Foundation (pp. 55–83). Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.85.06dir

Dörnyei, Z., Csizér, K. & Németh, N. (2006). Motivation, Language Attitudes and Globalisation: A Hungarian Perspective. Clevedon: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781853598876

Dörnyei Z., & Csizér, K. (2012). How to Design and Analyze Surveys in Second Language Acquisition Research. In A. Mackey, & S. M. Gass (eds.), Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide (1st ed.) (pp. 74¬–94). Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9781444347340.ch5

Dörnyei, Z., & Ottó, I. (1998). Motivation in action: A process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics, 4, 43–69.

Fu, C. S. (2015). Relationship between learning motivation and academic emotions of pre-service early childhood teachers. Journal of Studies in Social Sciences, 13(1), 99–124.

Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. Edward Arnold: London.

Ketonen, E. (2017). The Role of Motivation and Academic Emotions in University Studies. The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement (Doctoral Thesis, University of Helsinki, Helsinki, Finland). Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/228581

Kirkağaç, S., & Oz, H. (2017). The Role of Academic Motivation in Predicting Preservice EFL Teachers' Achievement. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(2), 96–108.

Komlosi-Ferdinand, F. (2018). Bulgarian university students’ learning style preferences in ESL classrooms. Journal of Language and Education, 4(2), 30–47. https://doi.org/10.17323/2411-7390-2018-4-2-30-47

Lawell, L. K. (2010). Gender Differences in Education: Teaching All Middle School Students in a Gender-Responsive Way. (MA Thesis, California State University, Sacramento). Retrieved from http://hdl.handle.net/10211.9/609

Linnenbrink, E. A. (2007). The Role of Affect in Student Learning: A Multi-Dimensional Approach to Considering the Interaction of Affect, Motivation, and Engagement. In P. A. Schutz, & R. Pekrun (eds.), Emotions in Education (pp. 107–124). Burlington, USA: Elsevier.

Liyanage, I., & Canagarajah, S. (2019). Shame in English Language Teaching: Desirable Pedagogical Possibilities for Kiribati in Neoliberal Times. Tesol Quarterly, 53(1), 1¬–26. https://doi.org/10.1002/tesq.494

Nuri Gömleksi, M. (2010). An evaluation of students’ attitudes toward English language learning in terms of several variables. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 913–918. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.258

Pekrun, R., Frenzel, A. C., Goetz, T., & Perry, R. P. (2007). The Control-Value Theory of Achievement Emotions: An Integrative Approach to Emotions in Education. In P. A. Schutz, & R. Pekrun (eds.), Emotion in Education (pp. 13–36). Burlington, USA: Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-012372545-5/50003-4

Pluskota, A. (2014). The application of positive psychology in the practice of education. SpringerPlus, 3, 147. http://doi.org/10.1186/2193-1801-3-147

Safdari, S. (2018). Iranian EFL Learners' Perceptions of the Importance and Frequency of Teachers' Motivational Strategies. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 4(1), 17–25. https://doi.org/10.32601/ejal.460625

Valiente, C., Swanson, J. & Eisenberg, N. (2012). Linking Students' Emotions and Academic Achievement: When and Why Emotions Matter. Child Dev Perspect, 6(2), 129–135. https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2011.00192.x

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic and Amotivation in Education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003–1017. https://doi.org/10.1177/0013164492052004025

Vandercammen, L., Hofmans, J., & Theuns, P. (2014). Relating Specific Emotions to Intrinsic Motivation: On the Moderating Role of Positive and Negative Emotion Differentiation. PLoS ONE, 9(12), 1–22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115396

Wimolmas, R. (2012). A Survey Study of Motivation in English Language Learning of First Year Undergraduate Students at Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, 904-915. Retrieved from http://www.litu.tu.ac.th/journal/FLLTCP/Proceeding/904.pdf

Descàrregues

Publicades

2020-01-08

Com citar

Komlosi-Ferdinand, F. (2020). Emocions acadèmiques i validació emocional com a factors motivadors i desmotivadors en l’ensenyament d’anglès. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 13(1), 1–21. https://doi.org/10.1344/reire2020.13.127522

Número

Secció

Articles de recerca