Un model d'aplicació d'aprenentatge servei: el cas de la Universitat Catòlica d'Ucraïna

Autors/ores

  • Y. Kleban
  • Y. Kokoiachuk
  • I. Krynytska

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2021.12.12

Resum

L'aprenentatge servei (ApS) és un enfocament relativament nou per al sistema educatiu ucraïnès. La Universitat Catòlica d'Ucraïna (UCU) es va convertir en la primera a Ucraïna a introduir-la a nivell institucional. L'organització d'aquest procés requereix una metodologia i un algorisme transparents per a la seva implementació. En aquest estudi considerem el rendiment institucional de l'ApS a la UCU des del punt de vista de la gestió de la innovació en el procés educatiu. L'objectiu del treball és descriure la implementació del model ApS a la UCU a partir de l'anàlisi dels processos d'optimització realitzats. Per desenvolupar el model es va aplicar l'enfocament clàssic basat en problemes amb investigació interactiva i recerca basada en el disseny. A més, la descripció dels resultats utilitza la metodologia orientada a processos com la més adequada per al treball de recerca actual i futur. L'èxit de la implementació de l'enfocament ApS es deu en part a la part tècnica per la qual es tracta del disseny del procés de treball i de la cultura interna de l'UCU. Els grups d'actors implicats en el disseny i l'adopció del model i la pedagogia d'ApS són fonamentals en el cas aplicat de la metodologia orientada a processos. L'objectiu final va ser identificar les àrees amb oportunitats de millora més significatives a l'hora d'implantar ApS. El model d'implantació de l’ApS, presentat en aquest estudi, es va crear sobre els principis de mapeig de processos empresarials i pot ser valuós per a altres institucions educatives que vulguin implementar aquest enfocament.

Descàrregues

Publicades

2022-01-04

Número

Secció

Articles