Juriditzacions a les fronteres. Processos de missionalització i construcció de dret indígena a Paraguai i Argentina (1978-1984)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/contxt.2023.12.95-123

Paraules clau:

cristianisme alliberacionista, misions indígenes, política indigenista, dret indígena

Resum

El text analitza processos de missionalització indígena generats a les dècades de 1970/80 en territoris jaqueños del Paraguai i l'Argentina. Indaga sobre les relacions existents entre agents cristians de pastoral assentats a un costat i a l'altre de la frontera nacional, i planteja que aquests vincles van ser un element rellevant per comprendre la dinàmica que va prendre la sanció i contingut de la Llei Integral de l'Aborigen a la província de Formosa (1984) -ubicada a l'extrem nord-est d'Argentina. L'anàlisi es basa en els conceptes de judicialització, pastoral aborigen i frontera. El primer és necessari per pensar el procés històric mitjançant el qual les legislacions són produïdes. Pastoral aborigen, en canvi, és un terme nadiu que remet a diversos actors eclesiàstics cristians (bisbes, sacerdots, laics i laiques consagrades, religioses, seminaristes, pastors protestants, entre d'altres) que des de la dècada del seixanta del segle XX es van dedicar a treballar i viure al costat de pobles originaris imprimint a la seva pràctica cert sentit “alliberamentista”. Aquell terme nadiu aquí és conceptualitzat per comprendre aquest subjecte col·lectiu i l'espai de sociabilitat cristiana indigenista en què es va configurar. Finalment, el concepte de frontera és necessari per analitzar les diverses dinàmiques frontereres que van tenir lloc en el procés històric sota estudi (concepte/objecte, concepte/metàfora, border, frontier i fronteres ètniques). Metodològicament, l'article es nodreix de documents històrics, publicacions periòdiques i anàlisi de fonts secundàries.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Portada artículo Miguel Leone Jouanny

Descàrregues

Publicades

2023-10-03

Com citar

Leone Jouanny, M. (2023). Juriditzacions a les fronteres. Processos de missionalització i construcció de dret indígena a Paraguai i Argentina (1978-1984). (Con)textos: Revista d’antropologia I Investigació Social, (12), 95–123. https://doi.org/10.1344/contxt.2023.12.95-123

Número

Secció

Articles