Trets acústics de les vocals del català central

Autors/ores

  • Agnès Rius Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2014.0.33-40

Paraules clau:

Vocals, Català, Anàlisi acústica, Parla espontània

Resum

Presentem una proposta d’investigació basada en l’anàlisi acústica de les vocals i de la seva combinació en català central en parla espontània. Per portar-la a terme, hem utilitzat el Corpus oral de parla espontània (Font-Rotchés, 2006 i Rius-Escudé, en premsa). Els informants són d’ambdós sexes, d’edats compreses entre 18 i 80 anys, de professions diverses i procedents de diferents contrades de la varietat dialectal central, en un context de parla espontània real i genuïna. La metodologia serà experimental, empírica i quantitativa. Ens servirem de l’aplicació d’anàlisi i síntesi de veu praat, i del programa SPSS per comprovar la fiabilitat dels resultats. La finalitat d’aquesta investigació és que pugui esdevenir una aportació en el coneixement de la caracterització acústica de les vocals de la llengua catalana en parla espontània i que pugui facilitar-ne el desenvolupament d’aplicacions didàctiques que afavoreixin l’ensenyament-aprenentatge de la pronúncia del català als nous aprenents d’aquesta llengua en els diversos nivells educatius.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES