L'entonació del pallarès i les preguntes absolutes dels erasmus: dues investigacions en curs

Autors/ores

  • Agnès Rius Universitat de Barcelona (UB)
  • Dolors Font-Rotchés

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2014.0.83-90

Paraules clau:

Subdialecte pallarès, Català com a L2, Interllengua, Patrons entonatius, Èmfasis melòdics

Resum

Hem realitzat dues investigacions d’anàlisi melòdica: una sobre els trets melòdics bàsics del parlar del pallarès, formada per 96 enunciats de parla espontània emesos per 21 informants de diferents zones del Pallars. S’han obtingut contorns dels 6 primers patrons entonatius descrits en el català, i també diversos trets d’èmfasi bàsics. I, una altra, sobre les preguntes absolutes que fan els estudiants Erasmus. Es basa en 31 preguntes emeses per 15 aprenents de català com a l2. Es constata que aquests gairebé mai no segueixen l'estructura pròpia de les preguntes absolutes del català, la qual cosa explica els malentesos que tenen lloc entre un parlant, que fa una pregunta, i un interlocutor, que la percep com una afirmació i, per consegüent, no respon.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES