Aproximació als trets melòdics de les interrogatives de l'espanyol parlat per suecs

Autors/ores

  • Laura Martorell Morales Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2014.0.99-106

Paraules clau:

Espanyol, Suec, Entonació, Interrogatives

Resum

Presentem l'anàlisi d'un corpus de 60 enunciats interrogatius absoluts provinents de la parla espontània de 20 informants parlants nadius de suec i estudiants d'espanyol com a llengua estrangera amb nivell mínim b1. L'objectiu és descriure l'entonació de les interrogatives absolutes de l'espanyol parlat per suecs per determinar els patrons melòdics que utilitzen i si aquests es corresponen amb els interrogatius de l'espanyol peninsular, seguint la metodologia d'Anàlisi Melòdica de la Parla. Els resultats mostren que només un 28,33% dels enunciats s'adeqüen a patrons interrogatius, majoritàriament al patró típic de la pregunta, i que la resta corresponen a patrons suspesos (40%), declaratius (21,66%) o emfàtics (10%). Per tant, justifiquen l'interès de continuar la recerca, que preveu aprofundir en la caracterització dels trets melòdics de la interllengua per a la seva possible aplicació didàctica.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES