Interacció de codis orals en parla espontània: el cas de les partícules modals de l'alemany

Autors/ores

  • José Torregrosa-Azor Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2014.0.135-147

Paraules clau:

Entonació, Gestualitat, Kinèsica, Partícules modals

Resum

En aquest article s’analitza la coestructuració entre llenguatge verbal, entonació i gestualitat o kinèsica en 406 enunciats audiovisuals amb partícules modals (PM) emesos per 60 informants germanòfons en contexts comunicatius reals, espontanis i genuïns. Concretament, s’estudien les correlacions entre PM i entonació, i entre PM i la gestualitat coexpresiva i sincronitzada amb les emissions verbals.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES