Interacció de codis orals en parla espontània: el cas de les partícules modals de l'alemany

José Torregrosa-Azor

Resum


En aquest article s’analitza la coestructuració entre llenguatge verbal, entonació i gestualitat o kinèsica en 406 enunciats audiovisuals amb partícules modals (PM) emesos per 60 informants germanòfons en contexts comunicatius reals, espontanis i genuïns. Concretament, s’estudien les correlacions entre PM i entonació, i entre PM i la gestualitat coexpresiva i sincronitzada amb les emissions verbals.

Paraules clau


Entonació; Gestualitat; Kinèsica; Partícules modals

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2014.0.135-147

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona