Creences i pràctiques d'una professora d'euskera sobre la didàctica de la competància oral i la prova certificativa d'expressió oral d'HABE -nivell C1-

Sofía González Vázquez

Resum


En aquest estudi es posen al descobert les creences d’una professora d’euskaltegi sobre la competència oral, la didàctica de l’expressió oral i les proves certificatives orals d’HABE -nivell C1-. La raó d’aquest estudi es la preocupació social i professional que existeix pels resultats poc satisfactoris d’aquestes proves i per la seva incidència en l’ús de l’euskera, llengua immersa en un procés de revitalització social. Es pretén explorar fins a quin punt la preparació i les pràctiques del professorat incideixen en els resultats certificatius. Per accedir a les creences i al model del món de la professora, les dades s’analitzen segons els indicadors psicolíngüístics que proposa el model d’Anàlisi Psicolingüística del Discurs de Cantero i De Arriba. Els resultats indiquen la persistència de les creences i la seva influència en les pràctiques didàctiques d’expressió oral, i evidencien dificultats al voltant del procés evaluatiu certificatiu.


Paraules clau


competència oral, expressió oral, creences del professor, euskera, proves certificatives HABE, Anàlisi Psicolingüística del Discurs

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2016.12.19-69

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona