Creences i pràctiques d'una professora d'euskera sobre la didàctica de la competància oral i la prova certificativa d'expressió oral d'HABE -nivell C1-

Autors/ores

  • Sofía González Vázquez Universidad de Deusto

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2016.12.19-69

Paraules clau:

competència oral, expressió oral, creences del professor, euskera, proves certificatives HABE, Anàlisi Psicolingüística del Discurs

Resum

En aquest estudi es posen al descobert les creences d’una professora d’euskaltegi sobre la competència oral, la didàctica de l’expressió oral i les proves certificatives orals d’HABE -nivell C1-. La raó d’aquest estudi es la preocupació social i professional que existeix pels resultats poc satisfactoris d’aquestes proves i per la seva incidència en l’ús de l’euskera, llengua immersa en un procés de revitalització social. Es pretén explorar fins a quin punt la preparació i les pràctiques del professorat incideixen en els resultats certificatius. Per accedir a les creences i al model del món de la professora, les dades s’analitzen segons els indicadors psicolíngüístics que proposa el model d’Anàlisi Psicolingüística del Discurs de Cantero i De Arriba. Els resultats indiquen la persistència de les creences i la seva influència en les pràctiques didàctiques d’expressió oral, i evidencien dificultats al voltant del procés evaluatiu certificatiu.

Descàrregues