Rasgos melódicos de énfasis en español

Francisco José Cantero Serena, Alfonso Raúl, Marta Bartolí Rigol, Anna Corrales, Maribel Vidal

Resum


En aquest article presentem els resultats de l’anàlisi melòdica realitzada sobre un corpus de parla espontània en espanyol, amb l’objectiu d’identificar els trets melòdics que es posen en joc per tal de realitzar un ènfasi entonatiu rellevat tant a la caracterització fonològica de l’enunciat /+ enfàtc/ com a la seva descripció melòdica. El corpus analitzat està format per un total de 90 enunciats emesos en situacions comunicatives genuïnes per un conjunt de 37 informants (15 homes i 22 dones), tots ells desconeixedors de l’experiment. Els enunciats van ser analitzats amb el nostre Mètode d’Anàlisi Melòdica (v. Cantero, 1999) i els resultats de l’anàlisi varen ser sotmesos a diveres proves de comprovació: síntesi de veu i proves perceptives.

Paraules clau


Entonació; Anàlisi melòdica; Parla espontània; Èmfasi

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2005.1.%25p

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona