Testeo de 3 procedimientos de obtención del pitch para la modelización prosódica del discurso noticia

Lluís Mas Manchón

Resum


Amb l’objectiu general d’aconseguir formalitzar numèricamen l’entonació de les locucions dels informatius, ens cal un model entonatiu aplicat insert en un model de l’eficàcia comunicativa. A present article hem definit un protocol d’anàlisi i representació de l’entonació a partir de tres models (Melòdic, MOMEL y TOBI), i hem testejat el primer pas d’aquest protocol: la selecció de dades de pitch distibuides en unitats sílaba per a la seva representació. Hem comparat el procediment de l’Anàlisi Melòdica de la Parla de Francisco José Cantero (selecció del punt mitjà visual de la sílaba a l’espectre) amb d’altres procediments: la selecció de la sílaba completa i obtenció de la mitjana aritmètica de les dades, i la selecció de tota la locució i obtenció de les mitjanes aritmètiques de les dades corresponents a la divisió de sílabes. La indiferència d’ús de qualsevol dels procediments ens permetrà utilitzar el més convenient en termes operatius o tècnics.

Paraules clau


entonació; pitch; locució; anàlisi acústica; representació

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2008.4.76-94

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona