El discurso generado en el aula de español como lengua extranjera: ¿un discurso con características propias?

Ma. Vicenta (María Vicenta) González Argüello

Resum


El discurs que es genera a l’aula d’espanyol com a llengua estrangera pel context en el que es realitza –acadèmic- i per la situació en la que es produeix –l’aula en presència de l’alumnat com a destinataris- presenta uns trets que dificulten que pugui ser classificat dins dels esquemes elaborats fins avui dia per l’anàlisi dels diferents tipus de discurs. La bibliografia existent sobre el tema ha partit tradicionalment de la dicotomia oral/escrit això ha fet que els diferents discursos es caracteritzin segons el seu grau d’elaboració i segons el canal de transmissió, però observem que difícilment el discurs didàctic hi cap en les classificacions existents. Es per això que proposem establir un marc teòric que parteixi dels estudis de l’espanyol conversacional per poder caracteritzar el discurs didàctic atenent als trets que comparteix amb aquest.

Paraules clau


Espanyol conversacional; discurs didàctic; llengua oral

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2010.6.26-48

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona