Protocolo para la extracción de datos tonales y curva estándar en análisis melódico del habla (AMH)

Miguel Mateo Ruiz

Resum


Aquest treball presenta una eina que permeti als investigadors l’estudi de fenòmens fònics relacionats amb el paràmetre de la freqüència fonamental dels sons (F0). S’ha fet en el marc del model Anàlisi Melòdic de la Parla (AMP), però aquest mètode pot ser utilitzat amb altre tipus de notacions prosòdiques. Presentem, doncs, el programa que hem desenvolupat en PRAAT, els resultats de la seva validació experimental i el protocol per poder utilitzar-lo. Aquesta automatització de l’extracció de dades tonals ha de permetre que els esforços dels investigadors es centrin en l’anàlisi, descripció e interpretació del fenomen entonatiu, facilitant doncs tant l’ensenyament com l’aprenentatge.

Paraules clau


entonació; anàlisi melòdic; extracció automàtica de dades tonals

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2010.6.49-90

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona