Análisis multisistémico de la comunicación humana

Autors/ores

  • José Torregrosa-Azor Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2006.2.%25p

Paraules clau:

Anàlisi multisistèmica, Sistema, Sistemes semiòtics, Modalitat comunicativa, Llenguatge, Parallenguatge, Kinèsica

Resum

En aquest article es presenta el mètode multisistèmic per a l’anàlisi de la comunicació humana. En primer lloc, es fa una revisió del concepte comunicació humana multisistèmica que s’entén com l’intercanvi de missatges complexos que es transmeten mitjançant una modalitat combinatòria de canals físics i somàtics. Aquests missatges són codificats i descodificats per sistemes semiòtics semblants, però alhora distints, que es coestructuren internament i s’interrelacionen els uns amb els altres amb l’únic objectiu de comunicar. Així doncs, la  comunicació humana multisistèmica no només és possible a través del sistema lingüístic que ens caracteritza y diferencia com a espècie, sinó que, a més a més, hi intervenen altres sistemes semiòtics que es coestructuren internament, s’interrelacionen els uns amb els altres i són coexpressius amb el llenguatge verbal. En segon lloc, es descriuen les investigacions més rellevants en aquest camp que examinen la correlació que es produeix entre els diferents sistemes semiòtics de la comunicació humana -principalment, llenguatge, parallenguatge i kinèsica-. Per tant, l’anàlisi de la comunicació humana multisistèmica estudia no només la diversitat de sistemes semiòtics que interactuen i s’interrelacionen, sinó també els mecanismes que regulen la relació que s’hi estableix. És per això que es considera el concepte de ‘sistema’ fonamentat en la Teoria General de Sistemes, i es justifica la selecció del mot ‘multisistèmic’ com l’alternativa més clara i inequívoca. Finalment, s’exposa el procés d’anàlisi multisistèmic, la descripció de les fases analítiques i els mètodes emprats, així com també la selecció dels instruments d’anàlisi que s’hi fan servir.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES