Vol. 34 No 1 (2015): Art i interdisciplina. TEMES DE TEORIA I INTERDISCIPLINARITAT IV