Vol. 60 No 8 (2018): Memòria Col·lectiva en sectors vulnerables