Vol. 61 No 1 (2019): De l'art públic al posmuralisme (I)