Vol. 62 No 1 (2020): De l’art públic al post-muralisme. Polítiques de decor urbà en processos de Regeneració Urbana (II)