Llengua, societat i comunicació

ISSN en línia: 1697-5928

L'esperit de Llengua, Societat i Comunicació és posar a l'abast de la societat el treball realitzat en el món universitari per tal que pugui revertir-hi d'una manera pràctica. D'acord amb aquest objectiu, la revista ha tret a la llum una sèrie de monogràfics que poden ser d'interès social i que se centren en temes com el model lingüístic de la Constitució espanyola, la comunicació i l'empresa, l'ensenyament de llengües estrangeres o la política lingüística a la Unió Europea.

La revista que presentem, amb una periodicitat anual, conté una sèrie d'articles que estan acompanyats per resums en català, castellà i anglès. També conté un recull de premsa que inclou alguns articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada número, i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà. LSC es pot consultar a través de la pàgina web i també es pot llegir en suport paper, un cop impresos els documents en pdf que contenen els diferents articles. Els lectors que estiguin interessats a enviar algun comentari als autors dels articles, ho poden fer mitjançant l'etiqueta enviar un comentari, que es troba al final de cada article.

Josefina Carrera-Sabaté
Directora de la Revista Llengua, Societat i Comunicació

 


La revista Llengua, Societat i Comunicació està inclosa dins dels índexs i bases de dades següents:

Bases de dades

Traces. Base de dades bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes

Rcub. Portal de revistes científiques de la Universitat de Barcelona

RACO. Revistes catalanes amb accés obert

Ulrich's. Base de dades de publicacions periòdiques

EBSCO. Base de dades bibliogràfica

ERIH PLUS. Índex Europeu de Referència per a les Humanitats i les Ciències Socials

Emerging Sources Citation Index. Base de dades que inclou les revistes que opten a formar part de Web of Science Core Collections.

Linguistic Bibliography. Base de dades de revistes sobre lingüística. 

 

Buscadors de revistes amb accés obert

Dulcinea. Base de dades de drets de copyright i condicions d'autoarxivament de les revistes científiques espanyoles

REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Sherpa-Romeo. Base de dades d'accés obert, elaborada pel Centre for Research Communications, de la Universitat de Nottingham

Research Bible. Base de dades de recursos de revistes científiques

 

Catàlegs col·lectius i xarxes de biblioteques

CCUC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

COPAC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats del Regne Unit

SUDOC. Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries de França

World Cat-OAIster. Xarxa mundial de continguts i serveis per a biblioteques

ZDB. Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries d'Alemanya

 

Directoris

Dialnet. Portal de difusió de la producció científica hispana de la Universitat de la Rioja

DOAJ. Directori de publicacions en accés obert

 

Plataformes d'avaluació, identificació i impacte de revistes científiques

C.I.R.C. Classificació Integrada de Revistes Científiques

Latindex. Sistema Regional d'Informació en Línia per a Revistes Científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal

ISOC. Base de dades del CSIC de revistes de Ciències Socials i Humanitats

MIAR. Base de dades per a la identificació i avaluació de revistes científiques

Carhus+. Sistema d'avaluació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats

Avisos

 

Proper número

 

Número 17: "Noves perspectives a l'entorn de l'aprenentatge inicial del llenguatge" (2019)

Coordinadora: Laura Bosch (UB)

 
Publicat: 2019-02-26
 
Més avisos...

Núm. 16 Les llengües de signes, fetes visibles

Taula de continguts

Articles

Josep Quer
PDF
1 - 5
Santiago Frigola Segimón, F. Javier Álvarez
PDF
6 - 15
Gemma Barberà Altimira, Eulàlia Ribera Llonc, Cristina Gelpí Arroyo
PDF
16 - 25
Delfina Aliaga, Pepita Cedillo Vicente, Jordina Sánchez Amat
26 - 36
Joana Rosselló
PDF
37 - 44
Lluís Barceló-Coblijn
PDF
45 - 54
Tawny Holmes Hlibok
54 - 62

Entrevista

Josep Quer
PDF
63 - 68

Enllaços d'interès

 
PDF
69 - 70
 
PDF
71 - 72

Revisors del número

 
PDF
73
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona