Necessitats educatives per promoure la salut afectiva i sexual en joves en risc social

M.Àngels Balsells, Ma. Cruz Molina Garuz, Núria Fuentes-Peláez, Crescencia Pastor-Vicente, Pere Amorós-Martí

Resum


L’educació afectiva y sexual dels i les joves en situació de risc social és un element essencial per a la seva salut. L’educació en aquesta àrea requereix uns plantejaments rigorosos que es basin en les necessitats educatives i diferencials d’aquest col·lectiu en relació a la salut afectiva i sexual. Aquest article presenta els resultats d’una investigació que analitza aquestes necessitats. Per a això, es va dissenyar una investigació acció participativa de caràcter qualitativa, en la qual van participar 48 professionals i 72 joves. La recollida d’informació es va realitzar mitjançant grups de discussió. Els resultats constaten que el factor cultural i la història personal i familiar són variables que tenen un caràcter concloent en els comportaments sexuals d’aquest col·lectiu. Aquestes variables s’han de considerar, tant en l’educació formal com en la no formal, per tal de promoure la salut afectiva sexual, fent especial èmfasi en els aspectes emocionals, afectius i socials.


Paraules clau


Salut afectiva i sexual; Afectivitat; Joves en situació de vulnerabilitat; Amor romàntic

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2014.7.2722

Enllaços refback

Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona