Entre l'autoritat i l'autoritarisme: Anàlisi del paper de les tecnologies digitals en la relació pedagògica

Aingeru Gutiérrez-Cabello-Barragán

Resum


En aquest article aprofundeixo sobre el paper que adquireixen les tecnologies digitals en la construcció de la relació pedagògica universitària. Les tradicionals formes de control i organització educativa s'amaguen sota l'aparent sensació de modernitat que proporciona la utilització de les tecnologies digitals. Per això, a través de la visió de l'estudiant plantejo l'anàlisi sobre les formes d'autoritat que desenvolupa el professorat intervingudes per la utilització d'aquests nous recursos. Asímismo, realitzo una aproximació la influència d'estós mitjans en la construcció del coneixement professional dels futurs mestres en formació. El següent estudi parteix d'una perspectiva construccionista (Holstein i Gubrium, 2008) de la investigació i es basa en els relats d'experiència (Connelly i Clandinin, 1995) generats per alumnat de magisteri a partir del debat d'un incident crític (Day, 2006). El relat dels estudiants posa de manifest la falta de neutralitat que guarda tota tecnologia així com la necessitat de reflexió docent que comporta la seva introducció a les aules universitàries.


Paraules clau


Relació professor-alumne; Tecnologia de l'educació; Conducta del profesor; Experiència docent

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.28225

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona