L’aula com laboratori d’anàlisi històrica: el naixement del feixisme a Europa

Rodrigo Salazar-Jiménez, Elvira Barriga-Ubed, Ángel Ametller-López

Resum


L’article presenta una unitat didàctica que neix com experiència pilot per al desenvolupament d’una tesi doctoral y de dos projectes de recerca del grup d’innovació DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials, 2014 SGR 955) de la Universitat de Barcelona. En aquesta experiència es va marcar com a objectiu primordial que els estudiants desenvolupessin pràctiques de treball col·laboratiu simulant la feina dels experts/es per a la comprensió de la història sobre Fascisme italià i el Nacionalsocialisme alemany. El pilot es va implementar amb alumnat de 4t de l’ESO d’un Institut Educatiu de Secundària Obligatòria a Cornellà de Llobregat. Amb la descripció de l’experiència en el present article pretenem assolir una doble finalitat: per una banda, donar a conèixer la tècnica de jigsaw o puzzle com a estratègia metodològica eficaç per l’aprenentatge de la història, i per l’altre banda, exposar els primers resultats sobre el desenvolupament del pensament històric en els estudiants participants mitjançant aquesta estratègia.Paraules clau


Didàctica de la història; Tècnica Puzle de Aronson; Aprenentatge actiu; Fascisme; Neofascisme

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.2826

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona