Validació d’un instrument en espanyol per la mesura d’habilitats parentals promogudes en una intervenció d’educació parental

Noelia Vázquez, Ma. Cruz Molina Garuz, Pilar Ramos, Lucía Artazcoz

Resum


Les intervencions promotores d’habilitats parentals són efectives en el desenvolupament del benestar infantil i parental. A Espanya aquest tipus d’intervencions són freqüents però no existeixen instruments validats per mesurar les habilitats parentals que permetin avaluar-les. Aquest estudi presenta la validació d’un instrument per a la mesura d’habilitats parentals creat a partir d’un qüestionari de 43 ítems i sis dimensions utilitzat en el marc d’un programa d’educació parental a diversos territoris d’Espanya. S’ha recollit informació qualitativa de 44 professionals experts i dades quantitatives de 84 pares/mares participants d’un programa de suport parental. Aquest procés ha permès reduir i adaptar el qüestionari inicial a una nova versió amb 19 ítems, pilotada per 10 famílies i 12 professionals. Els resultats indiquen que la nova versió del qüestionari recull les dimensions bàsiques d’habilitats parentals, amb un llenguatge comprensible i mostra unes adequades propietats psicomètriques (α entre 0,71 a l’Subescala2 i 0,80 a l’Subescala5; tots els ítems tenen un pes r>0,40 en el primer factor; i la variància total per als factors extrets és superior al 50%).


Paraules clau


Instrument de mesura; Educació dels pares; Rol dels pares; Anàlisi qualitativa; Anàlisi estadística; Validació

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2016.9.2923

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona