El rol del professor en l’aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

Ingrid Noguera-Fructuoso, Begoña Gros-Salvat

Resum


En aquest article es presenten els resultats d'una investigació sobre el canvi de rol que es produeix en el professorat en l'ús de les TIC com a eina per a l'aprenentatge col·laboratiu en educació primària i secundària. L'interès es focalitza en l'ús concret d'una eina dissenyada per a l'aprenentatge col·laboratiu, el BSCL, sota el model pedagògic de qüestionament progressiu. En primer lloc, es duu a terme una revisió teòrica. En segon lloc, s'exposen les preguntes d'investigació, la justificació d'aquesta, es descriu el disseny i l'enfocament metodològic escollit, l'estudi de casos. Els resultats obtinguts revelen que hi ha una tendència cap al canvi de rol en el professorat en l'ús del BSCL com a eina per a l'aprenentatge col·laboratiu així com l'eficàcia del model de qüestionament progressiu en la construcció de coneixement de l'alumnat.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2009.2.3235

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona