Innovació en educació. De la idea a l’acció. Procés participatiu cap a l'INNED 2

Autors/ores

  • Sònia Basco-Isern Residència 3ra Edat Ballesol
  • Marta Calafell-Soldevila Institut Margarida Xirgu, Hospitalet de Llobregat
  • Montse Comas-Ribas DISPIERA, Assoc. de familíes amb fills-filles amb discapacitat intel·lectual
  • Ingrid Noguera-Fructuoso Universitat de Barcelona (UB)
  • Artur Parcerisa-Aran Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2426

Paraules clau:

Innovació educativa, metodologia, implicació de l’alumnat, temps i espai, avaluació, diversitat, simposi

Resum

Per al progrés de l’educació, la innovació és indispensable. Aquest concepte, que es relaciona però no s’ha de confondre amb el de canvi, no tothom l’entén igual, i això fa que sigui necessari definir quines són les característiques que ha de tenir un procés perquè es pugui considerar una innovació educativa. A partir de la preocupació per ajudar a fer que les innovacions no es quedin només en idees sinó que esdevinguin realitats a les aules i en altres espais educatius, es va engegar un procés de trobades amb professorat i altres educadors i educadores per treballar sobre la innovació educativa de cara a l’organització del II Simposi d’Innovació Educativa (INNED 2). Un dels eixos que va suscitar més interès va ser el de la innovació metodològica. En la part final de l’article es recullen una sèrie de consideracions sobre alguns àmbits que cal considerar en aquesta innovació: la implicació de l’alumnat, l’organització de l’espai i el temps, l’avaluació per aprendre i l’atenció a la diversitat.

Biografies de l'autor/a

Sònia Basco-Isern, Residència 3ra Edat Ballesol

Educadora social

Marta Calafell-Soldevila, Institut Margarida Xirgu, Hospitalet de Llobregat

Professora de secundària Cap del Dept. de Música

Montse Comas-Ribas, DISPIERA, Assoc. de familíes amb fills-filles amb discapacitat intel·lectual

Presidenta DISPIERA, Piera, BCN Educadora Social

Ingrid Noguera-Fructuoso, Universitat de Barcelona (UB)

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Grup Entorns i Materials d'Aprenentatge (EMA) Becària d'investigació

Artur Parcerisa-Aran, Universitat de Barcelona

Professor titular. Dept. de Didàctica i Organització Educativa (DOE), Fac. de Pedagogia Grup Entorns i Materials d'Aprenentatge (EMA)

Referències

Escudero, J. M. (1986). «El pensamiento del profesor y la innovación educativa». A L. M. Villar (ed.). Pensamiento de los profesores y toma de decisiones. Sevilla: Universitat de Sevilla.

Llena, A.; Parcerisa, A. (2008). La acción socioeducativa en medio abierto. Barcelona: Graó.

Marcelo, C. (1994). «La dimensió personal del canvi: aportacions per a una conceptualització del desenvolupament professional dels professors». Temps d’Educació, 11, pàg. 11-40.

OCDE (1991). Escuelas y calidad de enseñanza. Informe internacional. Barcelona-Madrid: Paidós-MEC.

Vicerectorat de Política Docent (2008). Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Wilson, J. D. (1992). Cómo valorar la calidad de la enseñanza. Barcelona-Madrid: Paidós; MEC.

Descàrregues

Publicades

2011-06-20

Com citar

Basco-Isern, S., Calafell-Soldevila, M., Comas-Ribas, M., Noguera-Fructuoso, I., & Parcerisa-Aran, A. (2011). Innovació en educació. De la idea a l’acció. Procés participatiu cap a l’INNED 2. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 4(2), 82–95. https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2426

Número

Secció

Articles d'innovació