La investigació sobre i amb el professorat. La repercussió en la formació del professorat. Com s'investiga?

Francesc Imbernón

Resum


A l’educació, s’introdueixen uns processos d'investigació que duen a una diferent forma de veure-la. Aquesta pluralitat també genera disputes, visions diferents, corrents, tendències i fins a conflictes. En el camp del professorat existeix una distinció entre la investigació sobre el professorat i una investigació centrada en el professorat. Els dos tipus d'investigació (sobre i amb) han aportat diferents acostaments a l'àmbit educatiu que han suposat un coneixement més profund de l’acció del professorat. En aquesta pluralitat d'enfocaments teòrics i d'aproximacions metodològiques al cas del professorat, l’article agrupa en sis grans categories, cinc d’elles tenen com a centre, predominantment, la investigació sobre el professorat i una amb el professorat.

Paraules clau


Recerca; professorat; recerca sobre el professorat; recerca amb el professorat

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2009.2.2221

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona