Representacions i actituds del professorat de llengües de secundària envers la diversitat lingüística i cultural

María Saladich-Garriga

Resum


L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar les representacions i actituds del professorat de llengües de secundària envers la diversitat lingüística i cultural. La recollida de dades s’ha dut a terme mitjançant entrevistes individuals en profunditat i una discussió de grup. Els resultats ens mostren que si bé predomina la idea que el plurilingüisme és un valor positiu, no totes les llengües són valorades de la mateixa manera. Així mateix, prevalen concepcions de la cultura com quelcom estàtic i en bloc, que condueixen a la interpretació del contacte intercultural en termes de substitució. Des d’aquesta perspectiva, la diversitat cultural es percep com una amenaça a la pròpia identitat. S’evidencia la necessitat de formació que aprofundeixi en els conceptes de plurilingüisme i interculturalitat i en la necessitat de dotar els centres educatius de recursos que permetin una vivència positiva de la diversitat lingüística i cultural.

Paraules clau


Competència plurilingüe i intercultural; representacions; actituds; professorat de llengües de secundària; investigació cualitativa.

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.2524

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona