El joc tradicional i popular a l’escola primària: una proposta de l’educació física cap a la cessió d’autonomia

Xavier Torrebadella Flix, Annabel Becerro Mina

Resum


L’article recull el resum d’una unitat didàctica (UD) que es va aplicar a un grup d’alumnes de tercer de primària durant el període de pràctiques com a futura Mestra especialista en Educació Física. La UD està centrada en el marc de les competències bàsiques i parteix de la proposta d’interdisciplinarietat que ofereixen els jocs populars i tradicionals. Els objectius s’han concretat en la prescripció curricular de les habilitats motrius bàsiques i capacitats condicionals. La metodologia utilitzada s’ha desenvolupat a partir d’una proposta constructivista, facilitant als alumnes l’autogestió dels continguts, la cessió d’autonomia per a desenvolupar la sessió i la responsabilitat de compartir l’avaluació. La UD fixa l’atenció docent en explorar les reflexions de construcció personal i d’habilitats socials, que actualment es distancien i perden significat en les relacions interpersonals com l’empatia, el saber compartir o la resiliència. Com a conclusió es presenta l’anàlisi crítica d’aplicació de la UD i l’experiència docent viscuda.


Paraules clau


Educació primària; Educació física; Jocs populars i tradicionals; Unitat didàctica; Competències bàsiques

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.2627

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona