El centre orientador. Del present al futur

Antoni Giner, Xavier Monferrer-Troncho, Carme Vanrell-Moreno

Resum


L’article aporta el resultat del treball de recerca i reflexió dut a terme pel Grup de Recerca en Acció Tutorial (GRAT) de l’ICE de la UB, amb l’objectiu de definir el camí en la construcció dels centres orientadors. Pensem que un centre educatiu ha d’incorporar l’orientació com a eix vertebrador de la seva praxis docent. En l’article s’aporta un model basat en el treball interdisciplinari i en xarxa dels diferents membres de la comunitat educativa, que es complementa amb el treball, ja tradicional en els centres docents, amb diferents serveis externs per tal de configurar el centre orientador. Finalment, es donen orientacions per als centres educatius de secundària per avançar en la construcció com a centre orientador.


Paraules clau


Centre orientador; Tutoria; Orientació; Secundària

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.2628

Enllaços refback

Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona