Una experiència d'innovació docent en l'assignatura d'Animació Sociocultural

Itahisa Pérez-Pérez

Resum


La docència universitària ha anat evolucionant, sobretot en les seves metodologies i concepció de l´ensenyament, a partir de l´aprovació de la Declaració de Bolonya (1999). Moltes universitats comencen a implementar projectes pilots d´assignatures adaptades a l´European Credit Transfer System (ECTS), avançant-se al canvi que s´acostava.

Amb la implantació de l´Espai Europeu d´Educació Superior (EEES), les universitats han hagut d´adaptar els seus plans d´estudi i, per tant, les seves assignatures. Aquestes adequacions són, entre altres: la guía docent, l´aprenentatge autònom, la formació per competències o l´acció tutorial.

Algunes d´aquestes innovacions es presenten en aquest article la experiencia s´ha desenvolupat en l´assignatura de “Estratègies Educatives per a l´Animació Sociocultural i el Desenvolupament Comunitari”, corresponent al 2nd curs del Grau en Educació Social, durant el curs acadèmic 2011/2012.

El nostre objectiu era dissenyar una asignatura que respongués a les directrius del nou espai d´educació, sent la primera vegada que en el nostre context s´implementaban innovacions en aquesta asignatura, alhora que no se centra en un sol aspecto sinó que intenta aglutinar diverses estratègies i emprendre un nou camí en l´assignatura.

En aquest sentit, els aspectos innovadors que s´han dissenyat i implementat són: guía docent, avaluació per competències, rúbrica d´avaluació, el portafoli, l´acció tutorial i el treball en grup.

Paraules clau


Innovació docent; Animació Sociocultural; Competències; Avaluació; Universitat; Tutoria; Rúbrica

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Alter, S.K. (2002). Case studies in social entrepreneurship. Washington DC: Counterpart International.

Alford, S.H., Brown, L.D., Letts, C.W. (2004). Social entrepreneurship: leadership that facilitates societal transformation. Center for Public Leadership. InJohn F. Kennedy School of Government.

Beck, D. (2008). Entrepreneurial estrategies for sustainability. Oikos Foundation for economy and ecology. University of St. Gallen.

Brinkerhoff, P. (2001). Why you need to be more entrepreneurial and how to get started. Nonprofit World, 19 (6), 12–15.

Brock, Debbi D. y Ashoka´s Global Academy for social entrepreneurship (2008). Social Entrepreneurship teaching resources handbook. For Faculty engaged in teaching and research in social entrepreneurship. Consultado el 14 de marzo de 2013, en www.berea.edu/epg/documents/SocialEntrepreneurshipHandbook.pdf

Brock, Debbi D. (2009). Social Entrepreneurship education: Is it achieving its desired aims? Consultado el 14 de marzo de 2013, en http://usasbe.org/knowledge/proceedings/proceedingsDocs/.../PaperID245.pdf

CIRIEC (2007). The Social Economy in the European Union. Bruxelles: European Economic and Social Committee.

Dees, J.G. (1998, 2001). The Meaning of Social Entrepreneurship. Kansas City: Kauffman Foundation. http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf

Defourny, J. y Nyssens, M. (2008). Social enterprise in Europe: recent trends and developments. Social enterprise journal, 4 (3), 202–228.

Drayton, B. (2002). The citizen sector: becoming as entrepreneurial and competitive as business. California Management Review, 44 (3), 120–132. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1511032

Ferrer, V., Rimbau, C. y Ventura, J. (2011). Social entrepreneurship in the University of Barcelona- Spain. ENSACT Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic Challenges Conference. Bruxelles, 10 - 13 April 2011.

Ferrer, V., Cabrera, O., Alaiz, E. (2011). Complexity and social entrepreneurship learning competencies. 3rd EMES International Research Conference: Social Enterprise. Social Innovation through social entrepreneurship in civil society. Roskilde, Denmark, 4-7 July 2011.

Goldstein, J. A., Hazy, J., Silberstang, J. (2009). Complexity Science and Social Entrepreneurship: Adding Social Value Trough System Thinking. Litchfield Park (Arizona): ISCE Publishing.

Gunn, R. y Durkin, C. (2010). Social entrepreneurship. A Skills Aproach. Bristol: Policy Press.

Hulgard, L. (2008). Discourses of social entrepreneurship in USA and Europe – variations of the same theme? Paper for the 8th International Conference of ISTR. Barcelona, 9 – 12 July.

Kerlin, J. (2006). Social enterprise in the United States and Europe: understanding and learning from the differences. Volume, 17 (3), 247–263.

Leadbetter, C. (1997). The rise of social entrepreneurship. London: Demos, Londres.

Mair, J. y Ganly, K. (2009). Social Entrepreneurs: Innovating towards Sustainability, www.worldwatch.org

Mair, J. y Marti, I. (2006). Social Entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41, 36-44.

Pelegrí, X. (2004). El reto de formar emprendedores sociales en trabajo social. Portularia, 4, 485-492. Universidad de Huelva.

Reis, T. (1999). Unleashing the New Resources and Entrepreneurship for the Common Good: a Scan, Synthesis and Scenario for Action. W.K. Kellogg Foundation, Battle Creek, MI.

Saïd Business School. Oxford University. Skoll Centre for social entrepreneurship. Consultado el 3 de marzo de 2011, en http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/skoll/about/Pages/whatisse.aspx

Schwab Foundation (2011). What is a social entrepreneur? Consultado el 3 de marzo de 2011, en http://www.schwabfound.org/sf/SocialEntrepreneurs/Whatisasocialentrepreneur/index.htm

Thake, S., Zadek, S. (1997). Practical people, noble causes. How to support community based social entrepreneurs. New Economic Foundation.

Vidal, I. (2010). Economía social. Boletín CIES. Editorial 80. Consultado el 14 de marzo de 2013, en http://www.grupcies.com/boletin/es/component/content/article/76-paquetes-bol/84-economiasocial.html

Westall, A. (2007). How can innovation in social enterprise be understood, encouraged and enabled? A social enterprise think piece for the Office of the Third Sector. Cabinet Office, Office of The Third Sector, UK, November. Consultado el 14 de marzo de 2013, en http://www.eura.org/pdf/westall_news.pdf

Zhara, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O. and Shulman, J. S. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24 (5) , 519-532, Special Issue Ethics and Entrepreneurship.
DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.2629

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona