El treball en equip mitjançant l’ús del portafoli i rúbriques d’avaluació: innovació en l’ensenyament universitari

Itahisa Pérez-Pérez

Resum


L'adaptació d'assignatures universitàries a l'Espai Europeu d'Educació Superior ha suposat un canvi en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Entre els més importants destaca la figura del docent com a guia del procés, el paper actiu de l'estudiant, que cobra protagonisme en el seu propi aprenentatge, l'aprenentatge basat en competències, el treball en grup, etc.

A fi d'acostar-nos a aquestes noves directrius metodològiques hem utilitzat el portafoli i el treball grupal com estratègies actives per a un procés d'ensenyament-aprenentatge constructiu i autònom. El portafoli es converteix així en un instrument de seguiment i autoavaluació de les competències, adquirides pels estudiants mitjançant unes rúbriques d'avaluació dissenyades per a tal fi.

D'aquesta manera ens basem en una metodologia participativa, on l'estudiant és el protagonista del seu procés, dissenyant conjuntament diverses eines com el contracte d'equip, full d'avaluació del portafoli, full d'avaluació individual i el full d'avaluació de grup de treball.

El nostre objectiu primordial és contribuir al desenvolupament de l'ús de noves metodologies didàctiques i d'avaluació, en el nostre cas dissenyat i implementat per a l'assignatura "Estratègies Educatives per a l'Animació Sociocultural i el Desenvolupament Comunitari", en el Grau d'Educació Social de la Universitat Pablo d'Olavide. El resultat d'aquesta experiència ha estat molt òptim obtenint un alt nivell d'acceptació de l'alumnat, considerant que han adquirit les competències establertes i s'han implicat en l'assignatura al sentir-se identificats amb la mateixa, sent els protagonistes de la seva acció.


Paraules clau


Treball en equip; Portafoli; Innovació; Rúbriques; Competències; Metodologia participativa

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2014.7.1714

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona