Una experiència d'innovació docent en l'assignatura d'Animació Sociocultural

Autors/ores

  • Itahisa Pérez-Pérez Universidad Pablo de Olavide

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2629

Paraules clau:

Innovació docent, Animació Sociocultural, Competències, Avaluació, Universitat, Tutoria, Rúbrica

Resum

La docència universitària ha anat evolucionant, sobretot en les seves metodologies i concepció de l´ensenyament, a partir de l´aprovació de la Declaració de Bolonya (1999). Moltes universitats comencen a implementar projectes pilots d´assignatures adaptades a l´European Credit Transfer System (ECTS), avançant-se al canvi que s´acostava. Amb la implantació de l´Espai Europeu d´Educació Superior (EEES), les universitats han hagut d´adaptar els seus plans d´estudi i, per tant, les seves assignatures. Aquestes adequacions són, entre altres: la guía docent, l´aprenentatge autònom, la formació per competències o l´acció tutorial. Algunes d´aquestes innovacions es presenten en aquest article la experiencia s´ha desenvolupat en l´assignatura de “Estratègies Educatives per a l´Animació Sociocultural i el Desenvolupament Comunitari”, corresponent al 2nd curs del Grau en Educació Social, durant el curs acadèmic 2011/2012. El nostre objectiu era dissenyar una asignatura que respongués a les directrius del nou espai d´educació, sent la primera vegada que en el nostre context s´implementaban innovacions en aquesta asignatura, alhora que no se centra en un sol aspecto sinó que intenta aglutinar diverses estratègies i emprendre un nou camí en l´assignatura. En aquest sentit, els aspectos innovadors que s´han dissenyat i implementat són: guía docent, avaluació per competències, rúbrica d´avaluació, el portafoli, l´acció tutorial i el treball en grup.

Referències

Ander-Egg, E. (1997). Metodología y práctica de la animación socio-cultural. Buenos Aires: Lumen/Humanitas

Ahumada, P., y otros (2004). Pedagogía Universitaria: Hacia un espacio de aprendizaje compartido. Vol. I, 299-301. Bilbao: Universidad de Deusto.

Delors, J. (1994). La educación encierra un tesoro. Madrid: UNESCO.

González, J. y Wagenaar, R. (2003) (Ed.). Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final, Fase 1. Bilbao: Universidad de Deusto.

Lobato, C., Madinabeitia, A. (2010). Determinantes motivacionales en el profesorado universitario ante la formación para la innovación. Congreso Iberoamericano de Educación METAS 2021. Buenos Aires. Consultado el 10 de octubre de 2011, en http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/DOCENTES/R1162_Lobato.pdf

Lobato, C., Arbizu, F., Del Castillo, L. (2004). Las representaciones de la tutoría universitaria en profesores y estudiantes: estudio de un caso. Revista Educación XXI, 7. Madrid: UNED.

Lobato, C., Arbizu, F., Del Castillo, L. (2004). Representaciones sociales de la función tutorial en profesores y estudiantes de la Universidad del País Vasco. Un estudio cualitativo. En Ahumanda, P. y otros, Pedagogía Universitaria: hacia un espacio de aprendizaje compartido (pp. 353-377). V. 1. Bilbao: ICE-Universidad de Deusto.

López Noguero, F. y Pérez-Pérez, I. (2011). Espacios y ámbitos de la intervención socioeducativa: hacia una construcción profesional de la Educación Social. En Cruz Díaz, Mª R., García Rojas, A. D. (Eds.), Aportaciones a la Educación Social. Un lustro de Experiencias (pp. 254- 272). Huelva: Universidad de Huelva Publicaciones.

López Noguero, F; Pérez-Pérez, I. (2010). Utilización de la Webct (Aula Virtual) en los Cursos de Especialista y Master Universitario en Intervención Socioeducativa en ámbitos comunitarios: la Animación Sociocultural (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla). En Domínguez Fernández, G., López Meneses, E., Hernández León, E., Seminario sobre Innovación en Metodologías Docentes 2.0 en Educación Social (pp. 99-107). Sevilla: Edición Digital @tres, S.L.L.

Pérez-Pérez, I. (2009). La Evaluación en Animación Sociocultural. La Gran Olvidada de la Planificación en Ámbitos Sociales. En López Noguero, F., Métodos de investigación y planificación en intervención socioeducativa. Sevilla: AECID y Universidad Pablo de Olavide.

Pérez-Pérez, I. (2009). Nivel de concreción a la hora de planificar. En Prieto Jiménez, E., Diseño y evaluación de programas en Educación Social (pp. 7-21). Sevilla: Edición Digital @tres, S.L.L.

Pérez-Pérez, I. (2007). Metodología participativa en la enseñanza Universitaria. En Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 14, 160-161.

Ruiz Acosta, E. (2010). Cómo gestionar el trabajo en grupo. Desarrollando y formando el trabajo en equipo. Documento de trabajo. Universidad Pablo de Olavide.

Sánchez, A., Paniagua, E. (2011). Un mapa de competencias genéricas para la UNED. Consultado el 16 de diciembre de 2011, en http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/Jornadas%20de%20Ponferrada/programa.htm

Santamaría Lancho, M., Sánchez-Elvira Paniagua, Á. (2007). Adaptación de la Metodología de la UNED al EEES. Funciones de equipos docentes y tutores en el EEES. Consultado el 16 de noviembre de 2011, en http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/Jornadas%20de%20Ponferrada/programa.htm

Sarrate Capdevilla, Mª. L. (2011). La formación de animadores a través de la educación a distancia, V Coloquio Internacional de Animación Sociocultural. Zaragoza. Consultado el 12 de diciembre de 2011, en http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2Fcolinanimacion-IEPSA%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2F4.8-Sarrate.doc&ei=NGxuUb6oDsu1PbKJgYAI&usg=AFQjCNH--Uf8Nq48nQ0_i-J23yLFpTIncg&sig2=ZCdmWqlvixvPa4zaJOPwvQ&bvm=bv.45368065,d.ZWU

Sullivan, R. E. (1991). The role of service-learning in restructuring teacher education. Paper presented at the annual meeting of the Association of Teacher Educators. New Orleans: Association of Teacher Educators.

Taboada, G., Touriño, J. y Doallo, R. (2010). Innovación docente en el EEES de cara a la práctica profesional a través del aprendizaje basado en proyectos. Consultado el 15 de diciembre de 2011, en www.aenui.net/ActasJENUI/2010/Jenui2010_22.pdf

Terrón Caro, Mª T. (2009). Innovación didáctica y evaluativa en el ámbito universitario: una experiencia en la asignatura de pedagogía social comunitaria. Innovación Educativa, 19, 275-283.

Zabalza, M. A. y Escudero, J.M. (2004). Diseño curricular e innovaciones metodológicas en la enseñanza universitaria. El reto de la convergencia europea, VV.AA., Pedagogía Universitaria. Hacia un espacio de aprendizaje compartido (pp. 575-578). Bilbao: Mensajero.

Zabalza, M. A. (2004). Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria en el marco del EEES (Guía de guías). Documentado de trabajo. Consultado el 8 de septiembre de 2011, en http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Convergencia/guiaplan_aZABALZA.pdf

Descàrregues

Com citar

Pérez-Pérez, I. (2013). Una experiència d’innovació docent en l’assignatura d’Animació Sociocultural. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 132–149. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2629

Número

Secció

Articles d'innovació