Noves tendències als estudis lingüístics de l’espanyol i del català

Autors/ores

  • Magdalena Rosková Universitat de Barcelona
  • Daniel Cuní Díez Universitat de Barcelona
  • Samia Aderdouch Derdouch Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2023.13.6

Paraules clau:

productivitat, sociolingüística, lingüística històrica, noves tecnologies, humanitats digitals, multimodalitat

Resum

Els últims anys, ha quedat demostrat que la irrupció de les noves tecnologies ha suposat l'obertura a noves perspectives d'estudi lingüístic. D'aquesta manera, amb el present monogràfic, es donaran a conèixer els avanços que s'estan duent a terme en la lingüística actual, prestant especial interès en la productivitat, la sociolingüística i la lingüística històrica. Per exemple, en el si de la Gramàtica de construccions, en general, i del seu vessant diacrònic, en particular, resulta molt rellevant la implementació de la noció de productivitat (Bybee 1995, Barðdal 2008). En l'àmbit internacional, aquest tipus d'estudis són ja habituals en el debat bibliogràfic. En canvi, en el terreny de la lingüística hispànica, s'estan començant a desenvolupar en els últims anys. Un altre exemple s'observa en el terreny de la sociolingüística, la qual, en les últimes dècades, ha experimentat avanços tecnològics significatius. En la mateixa línia, en la lingüística històrica, el desenvolupament de les noves tecnologies ha possibilitat als lingüistes l'accés a grans quantitats de dades històriques.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Magdalena Rosková, Universitat de Barcelona

Graduada en Llengües i Literatures Modernes per la Universitat de Barcelona. Màster a Espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals per la Universitat de Barcelona. Doctoranda en Filologia Hispànica i becària FI al Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Les seves àrees d'interès són la interacció multimodal, la gramàtica històrica i l'ensenyament espanyol com a llengua estrangera.

Daniel Cuní Díez, Universitat de Barcelona

Graduat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona. Màster en Espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals per la Universitat de Barcelona. Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona. Actualment, és professor i investigador a la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya ia la Universitat Oberta de Catalunya. Les àrees d'interès són la gramàtica històrica, en concret l'estudi de les perífrasis verbals, l'edició de textos i l'ensenyament espanyol com a llengua estrangera.

Samia Aderdouch Derdouch, Universitat de Barcelona

Graduada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona. Màster en Espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals per la Universitat de Barcelona. Actualment, és doctoranda en Filologia Hispànica, i professora i investigadora a la Universitat de Barcelona. Les àrees d'interès són la sociolingüística, el contacte de llengües i els estudis sobre perífrasis verbals.

Descàrregues

Publicades

2023-12-30

Com citar

Rosková, M., Cuní Díez, D. ., & Aderdouch Derdouch, S. (2023). Noves tendències als estudis lingüístics de l’espanyol i del català. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 13(1), 135–147. https://doi.org/10.1344/AFEL2023.13.6

Número

Secció

Noves tendències en els estudis lingüístics, Aderdouch, Cuní, Rosková coords.