Disseny, aplicació i valoració d’instruments per avaluar la competència de treball en equip

Autores/as

  • Marina Solé Català
  • Margarita Camós Ramió
  • Montserrat Casanellas Chuecos
  • Lluís Medir Tejado Universidad de Barcelona (UB)
  • Daniel Montolio Universitat de Barcelona (UB)
  • Anna M. Palau Roqué
  • Domènec Sibina Tomás

DOI:

https://doi.org/10.1344/re&d.v0i07.5868

Resumen

L’article exposa els resultats del projecte del mateix nom que va obtenir un ajut en el marc de la Convocatòria REDICE-10. El projecte s’ha proposat avançar en la implanta-ció de la competència transversal de treball en equip en el Grau de Gestió i Adminis-tració Publica, després d’una experiència inicial en la qual s’havia adoptat una definició de la competència i s’havia planificat el seu desplegament de manera seqüencial. L’objectiu principal del projecte ha estat construir instruments d’avaluació de la com-petència i comprovar-ne l’efectivitat a partir de la seva aplicació en diferents assigna-tures del grau. L’article descriu el procés seguit per construir uns qüestionaris d’autoavaluació de la competència adreçats a l’alumnat i analitza la informació recolli-da amb el propòsit de valorar seva utilitat com a eina d’avaluació.

Biografía del autor/a

Marina Solé Català

Catedràtica d’Escola Universitària.Departament d’Economia Pública,Economia Política i EconomiaEspanyola. Universitat de Barcelona. Espanya.

Margarita Camós Ramió

Titular d’Escola Universitària.Departament de Dret Administratiui Dret Processal. Universitat de Barcelona.Espanya.

Montserrat Casanellas Chuecos

Titular d’Escola Universitària. Interinadel Departament de Dret Financer iTributari. Universitat de Barcelona. Espanya.

Lluís Medir Tejado, Universidad de Barcelona (UB)

Becari APIF UB. Departament de DretConstitucional i Ciència Política.Universitat de Barcelona. Espanya.

Daniel Montolio, Universitat de Barcelona (UB)

Professor agregat. Departament d’EconomiaPolítica i Hisenda Pública. Universitat de Barcelona. Espanya.

Anna M. Palau Roqué

Professora lectora. Departament de DretConstitucional i Ciència Política.Universitat de Barcelona. Espanya.

Domènec Sibina Tomás

Titular d’Escola Universitària. Departamentde Dret Administratiu i Dret Processal.Universitat de BarcelonaEspanya.

Descargas

Número

Sección

Experiencias educativas (innovación)