Docència compartida en la formació inicial del professorat: potencialitats i dificultats des d’estudiants i professors

David Duran Gisbert, Marta Flores Coll, Oscar Mas Torelló, Josep Maria Sanahuja Gavaldà

Resum


Introducció: La docència compartida (DC) —dos professors ensenyant en un grup d’estudiants o aula— és presentada per la literatura com un instrument potent, tant per a l’atenció de l’alumnat, com per a la formació del professorat. Aquest estudi pretén conèixer algunes potencialitats i dificultats de la DC, tant en educació primària com a la universitat. Mètode: Es reparteix una mostra configurada amb 108 estudiants d’Educació en dos grups: un rep dues sessions de formació sobre DC mitjançant DC, i l’altre rep el mateix contingut, però sense utilitzar DC. S’opta per un disseny mixt, que combina un estudi quantitatiu, de disseny quasi-experimental amb grup de comparació, que hipotetitza millores en l’aplicació pre- i posttest d’un qüestionari sobre coneixements i actituds en DC; i un estudi qualitatiu, basat en l’anàlisi de les percepcions dels estudiants —mitjançant un qüestionari— i del professorat —mitjançant entrevistes¬. Resultats: Els resultats quantitatius confirmen la hipòtesi i l’estudi qualitatiu presenta les potencialitats que estudiants i professors veuen en la DC. Discussió: Els avantatges per a cada context adquireixen matisos diferents i, tot i les dificultats, especialment en el context universitari, els resultats indiquen la necessitat d’utilitzar la DC en la formació inicial del professorat.

Paraules clau


Aprenentatge entre iguals; Docència compartida; Formació de professors; Innovació educativa; Universitat

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Baeten, M., y Simons, M. (2014). Student teachers’ team teaching: Models, effects, and conditions for implementation. Teaching and Teacher Education, 41, 92-110. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.03.010

Bauwens, J., y Hourcade, J. (1995). Cooperative Teaching. Rebuilding the Schoolhouse for All Students. Austin: Pro-ed.

Bekerman, D., y Dankner, L. (2010). La pareja pedagógica en el ámbito universitario, un aporte a la didáctica colaborativa. Formación Universitaria, 3(6), 3–8. https://doi.org/10.4067/s0718-50062010000600002

Bolívar, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesa y realidades. Madrid: La Muralla.

Chanmugam, A., y Gerlach, B. (2013). A co-teaching model for developing future educators’ teaching effectiveness. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 25(1), 110–117.

Creswell, J. W. (2015). A concise introduction to mixed methods research. Thousand Oaks (CA): Sage Publications.

Duran, D., y Miquel, E. (2004). Cooperar para enseñar y aprender. Cuadernos de pedagogía, 331, 73–76.

Echeita, G., Monarca, H. A., Sandoval, M., y Simón, C. (2014). Cómo fomentar las redes naturales de apoyo en el marco de una escuela inclusiva. Sevilla: Ed. MAD.

Friend, M., Reising, M., y Cook, L. (1993). Co-teaching: An overview of the past, a glimpse at the present, and considerations for the future. Preventing School Failure, 37, 6–10. https://doi.org/10.1080/1045988x.1993.9944611

Gately, S. E., y Gately, F. J. (2001). Understanding coteaching components. Teaching Exceptional Children, 33(4), 40–47. https://doi.org/10.1177/004005990103300406

Gómez, G., Moore, P., y Araos-Baeriswlyl, E. (2012). “Co-docencia para el aprendizaje de la entrevista médica”: un apoyo "in situ" para docentes clínicos en la enseñanza de competencias comunicacionales en pre grado. Revista Med Chile, 140(3), 396–403. https://doi.org/10.4067/s0034-98872012000300019

Graziano, K. J., y Navarrete, L. A. (2012). Co-Teaching in a Teacher Education Classroom: Collaboration, Compromise, and Creativity. Issues in Teacher Education, 21(1), 109–126.

Hargreaves, A., y Fink, D. (2008). El Liderazgo Sostenible. Siete principios para el liderazgo en centros educativos innovadores. Madrid: Morata.

Huguet, T. (2006). Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona: Graó.

Huguet, T. (2011). El asesoramiento a la introducción de procesos de docencia compartida. En E. Martín y J. Onrubia (coords.), Orientación educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza (pp. 143–165). Barcelona: Graó.

Lorenz, S. (1998). Effective in-class support. The management of support staff in mainstream and specials schools. Londres: David Fulton.

Murawski, W. W., y Swanson, H. L. (2001). A Meta-Analysis of Co-teaching Research Where Are the Data? Remedial and Special Education, 22(5), 258–267. https://doi.org/10.1177/074193250102200501

Nevin, A., Thousand, J., y Villa, R. (2009). Collaborative teaching for teacher educators: What does the research say? Teaching and Teacher Education, 25(4), 569–574. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.009
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227430Copyright (c) 2019 David Duran Gisbert, Marta Flores Coll, Oscar Mas Torelló, Josep Maria Sanahuja Gavaldà

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona