La metodologia de l’aprenentatge-servei com a eina facilitadora de l’educació per al desenvolupament sostenible

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.38357

Paraules clau:

Aprenentatge-servei, Educació superior, Objectius de desenvolupament sostenible

Resum

INTRODUCCIÓ. Un entorn educatiu que faciliti la participació i el pensament crític dels estudiants és essencial per a l’èxit de l’educació per al desenvolupament sostenible (EDS) d’acord amb els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Per a això calen eines que afavoreixin l’aprenentatge des d’un nou enfocament, que requereixi un component social i consideri les habilitats suaus dels estudiants.

METODOLOGIA. La proposta educativa de l’aprenentatge-servei (ApS) estableix relacions fructíferes amb la societat, en les quals les dues parts se’n beneficien. En aquest treball es proposa l’aplicació de la metodologia ApS per aconseguir una implementació reeixida de l’EDS.

RESULTATS. D’acord amb l’objectiu 11 (ciutats i comunitats sostenibles), aquesta proposta pretén que els alumnes contribueixin a fer que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles. Per això, s’ha dut a terme una activitat d’ApS a la Universitat Rey Juan Carlos on van participar 140 alumnes de l’assignatura Transports Turístics.

DISCUSSIÓ. Aquest treball demostra la utilitat de la metodologia ApS en la transmissió dels valors associats a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. A través de la conferència, l’alumnat presta un servei de trasllat de valors a la societat alhora que perfecciona les habilitats de comunicació i treball en equip.

Biografies de l'autor/a

Rocío González-Sánchez, Universidad Rey Juan Carlos

PhD professor at Department of Business Economics (ADO), Applied Economics II and Fundamentals of Economic Analysis

Sonia Medina-Salgado, Universidad Rey Juan Carlos

PhD professor at Department of Business Economics (ADO), Applied Economics II and Fundamentals of Economic Analysis

María Torrejón-Ramos, Universidad Rey Juan Carlos

Professor at Department of Business Economics (ADO), Applied Economics II and Fundamentals of Economic Analysis

Soraya González-Mendes, Universidad Rey Juan Carlos

PhD student and professor at Department of Business Economics (ADO), Applied Economics II and Fundamentals of Economic Analysis

Sara Alonso-Muñoz, Universidad Rey Juan Carlos

PhD student and professor at Department of Business Economics (ADO), Applied Economics II and Fundamentals of Economic Analysis

Referències

Aparicio Chofré, L., Bohorques Marchori, L., De Paredes Gallardo, C., Escamilla Robla, C., Giménez Fita, E., & Quilez Moreno, J. M. (2021). Los ODS como instrumento de aprendizaje: una experiencia multidisciplinar en los estudios universitarios. Revista de Educación y Derecho, 1 Extraordinario, 307–332. https://doi.org/10.1344/REYD2021.1EXT.37706

Brower, H. H. (2011). Sustainable development through service learning: A pedagogical framework and case example in a third world context. Academy of Management Learning & Education, 10(1), 58–76. https://doi.org/10.5465/amle.10.1.zqr58

García Laso, A., Martín Sanchez, D. A., Costafreda Mustelier, J. L., Nuñez Varela, E., & Rodríguez Rama, J. A. (2019, 9-11 octubre). Aprendizaje-Servicio (ApS) como metodología para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)/ Service-Learning (S-L) as a methodology to achieve the Sustainable Development Goals (SDG) [Paper]. Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación. CINAIC 2019 “Aprendizaje, Innovación y Cooperación como impulsores del cambio metodológico” (pp. 441–446), Madrid.

Hernández-Barco, M., Sánchez-Martín, J., Blanco-Salas, J., & Ruiz-Téllez, T. (2020). Teaching Down to Earth—Service-Learning Methodology for Science Education and Sustainability at the University Level: A Practical Approach. Sustainability, 12(2), 542. https://doi.org/10.3390/su12020542

Hlengwa, A. (2010). Institutionalising service-learning. Independent Journal of Teaching and Learning, 5, 24–33. https://hdl.handle.net/10520/EJC131578

Leal Filho, W., Raath, S., Lazzarini, B., Vargas, V. R., de Souza, L., Anholon, R., Quelhas, O. L. G., Haddad, R., Klavins, M., & Orlovic, V. L. (2018). The role of transformation in learning and education for sustainability. Journal of Cleaner Production, 199, 286–295. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.017

Li, L., Kung, H.-C., Tsai, F.-S., Liu, C.-F., & Lu, K.-H. (2018) Service Learning, Service Climate, and Service-Based Social Innovation for Sustainability. Sustainability, 10, 2566. https://doi.org/10.3390/su10072566

Mitchell, T. D. (2008). Traditional vs. critical service-learning: Engaging the literature to differentiate two models. Michigan Journal of Community Service Learning, 14, 50–65. http://hdl.handle.net/2027/spo.3239521.0014.205

Mooney, L. A., & Edwards, B. (2001) Experiential Learning in Sociology: Service Learning and Other Community-Based Learning Initiatives. Teaching Sociology, 29(2), 181–194. https://doi.org/10.2307/1318716

Purcell, W. M., Henriksen, H., & Spengler, J. D. (2019). Universities as the engine of transformational sustainability toward delivering the sustainable development goals: ‘Living labs’ for sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 20(8), 1343–1357. https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2019-0103

UN. (2015). 17 goals to transform our world. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Vázquez Verdera, V. (2015). El aprendizaje-servicio: una estrategia para la formación de competencias en sostenibilidad. Foro de Educación, 13(19), 193–212. http://dx.doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.009

Publicades

2022-05-19

Com citar

González-Sánchez, R., Medina-Salgado, S., Torrejón-Ramos, M., González-Mendes, S., & Alonso-Muñoz, S. (2022). La metodologia de l’aprenentatge-servei com a eina facilitadora de l’educació per al desenvolupament sostenible. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 15(2), 1–9. https://doi.org/10.1344/reire.38357

Número

Secció

Secció especial: II Intl Conf in Experiences in Active Learning in Higher Ed