Comparació de mètodes d’ensenyament de segones llengües. La necessitat d’investigar la motivació de l’alumnat amb el mètode Teaching Proficiency through Reading and Storytelling (TPRS) i el mètode tradicional

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.42155

Paraules clau:

mètode d'ensenyament, primera llengua estrangera, motivació per als estudis, estil d'ensenyament, recurs d'ensenyament

Resum

En aquest article es revisen breument la història i els fonaments de dos dels mètodes d’ensenyament de segones llengües més utilitzats a les aules dels Estats Units: el mètode TPRS i el mètode tradicional d’ensenyament de llengües, basat en la gramàtica. Aquesta comparació dels mètodes mencionats se centra en la motivació de l’alumnat per aprendre la segona llengua o llengua meta (L2). Encara que estudis previs han mesurat i analitzat el vincle entre diversos factors relacionats amb el professorat, el seu estil d’ensenyament, els materials didàctics, i la motivació i el rendiment de l’alumnat, cal fer més investigacions per determinar si el mètode d’ensenyament d’una segona llengua (específicament, el mètode TPRS i el mètode tradicional) està vinculat amb la motivació de l’alumnat per aprendre l’L2.

Biografia de l'autor/a

Adam Groshong, Marin Catholic High School (California, EE UU)

Profesor de español. Jefe del departamento de World Language.

Referències

Alcalde-Mato, N. (2011). Principales Métodos de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en Alemania. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, 6, 9-23. https://doi.org/ddtdsn

Asher, J. (2000). Learning another language through actions: The complete teacher’s guide book (6.ª ed.). Sky Oaks.

Bernaus, M., y Gardner, R. C. (2008). Teacher motivation strategies, student perceptions, student motivation, and English achievement. Modern Language Journal, 92(3), 387-401. https://doi.org/dvsqtg

Demirezen, M. (2014). Cognitive-Code Learning Theory and Foreign Language Learning Relations. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 1(5), 309–317. https://tinyurl.com/4t84rudy

Dörnyei, Z. (1994). Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom. The Modern Language Journal, 78(3), 273-284. https://doi.org/bg5q6h

Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press. https://doi.org/czrdcd

Dziedzic, J. (2012). A Comparison of TPRS and Traditional Instruction, both with SSR. The International Journal of Foreign Language Teaching, March, 5-6. https://tinyurl.com/3eb39att

Gardner, R. C. (2004). Attitude/Motivation Test Battery: International AMTB Research Project. https://tinyurl.com/58hrmxw6

Gardner, R. C. (2005). Integrative motivation and second language acquisition [Ponencia]. Canadian Association of Applied Linguistics/Canadian Linguistics Association. https://tinyurl.com/4usz5ksk

Gardner, R. C. (2007). Motivation and Second Language Acquisition. Porta Linguarum, 8, 9-20. https://doi.org/j22q

Gardner, R. C. (2010). Motivation and Second Language Acquisition: The Socio-Educational Model. Peter Lang.

Hedstrom, B. (2012). The Basics of TPRS: TPRS Workshop Notes and Pre-Reading. https://tinyurl.com/yckz47z9

Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning [ebook]. https://tinyurl.com/576brn37

Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition [ebook]. https://tinyurl.com/42r5v3u8

Krashen, S. (2015, 13 de julio). Another Nail in the Skill-Building Coffin [blog]. T.P.R.S. Q&A. https://tinyurl.com/bdhkph83

Lightbown, P., y Spada, N. M. (2006). How languages are learned (3.a ed.). Oxford University Press.

Mallart-i-Navarra, J. (2009). Fonamentació i didàctica de la motivació a l’àmbit de les llengües. Revista Catalana de Pedagogia, 6, 105-129.

Merinnage-De-Costa, R. S. (2015). Traditional Methods Versus TPRS: Effects on Introductory French Students at a Medium-Sized Public University in the Midwestern United States [Tesis de máster, Minnesota State University, Mankato]. https://tinyurl.com/yrvv6z44

Methods of Language Teaching. (s.f.). https://tinyurl.com/3v5zbu27

Noels, K. A., Clément, R., y Pelletier, L. G. (1999). Perceptions of teachers’ communicative style and students’ intrinsic and extrinsic motivation. Modern Language Journal, 83(1), 23-34. https://doi.org/bctzgb

Noels, K. A., Clément, R., y Pelletier, L. G. (2001). Intrinsic, Extrinsic, and Integrative Orientations of French Canadian Learners of English. The Canadian Modern Language Review/La Revue canadienne des langues vivantes, 57(3). https://doi.org/fbxq3r

Richards, J. C., y Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching (2.a ed.). Cambridge University Press.

Ryan, R., y Deci, E. (2017). Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. The Guilford Press. https://doi.org/f59m

Stribling, P. (2004). An Interview with Robert C. Gardner. SHIKEN: The JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter. 8(1), 11-21. https://tinyurl.com/4wvs6hwr

Teaching Proficiency and Reading Through Storytelling (TPRS). (s.f.). https://tinyurl.com/mwn8ajwy

Publicades

2023-05-31

Com citar

Groshong, A. (2023). Comparació de mètodes d’ensenyament de segones llengües. La necessitat d’investigar la motivació de l’alumnat amb el mètode Teaching Proficiency through Reading and Storytelling (TPRS) i el mètode tradicional. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 16(2), 1–16. https://doi.org/10.1344/reire.42155

Número

Secció

Estudis i tendències