Nou professorat d'educació secundària per a noves realitats. Formació inicial i període llindar.

Autors/ores

  • Josep-L. Boix-Peinado Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1114

Paraules clau:

Formación inicial del profesorado, educación secundaria, período umbral, identidad docente, desarrollo profesional, competencias

Resum

Aquesta investigació s’inspira en el paradigma emergent, síntesi de tots els esforços paradigmàtics i metodològics anteriors. La metodologia utilitzada ha estat participativa i holística i, per a això, hem treballat amb diferents instruments: qüestionaris, entrevistes semiestructurades, grups de discussió, històries de vida i qüestionaris DAFO. Primerament, ens vam proposar descobrir les necessitats del professorat en els inicis professionals, així com definir els processos de desenvolupament de les competències claus de bones pràctiques docents que són necessàries per afrontar i exercir en el futur amb una docència de qualitat. Les aportacions dels alumnes dels cursos CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) i CCP (Curs de Qualificació Pedagògica), així com de l’alumnat d’educació secundària, el professorat, les organitzacions sindicals, les associacions de pares i mares i el professorat de diferents cursos de formació inicial, són les fonts de la informació des de les quals hem obtingut les dades per repensar sobre la formació inicial i el període llindar del professorat d’educació secundària.


Biografia de l'autor/a

Josep-L. Boix-Peinado, Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Inspector

Referències

BOIX, J. L. (2005). La iniciació profesional com a proposta integrada a l’ESO. Lérida: Pagès Editors.

BOLIVAR, A., GALLEGO, M. J. (2005) Políticas Educativas de Reforma e identidades Profesionales: El Caso de la Educación Secundaria en España. [En línea]. Archivos analíticos de políticas Educativas, 13 (45) [Consultado, 8-9-2006]. <http://www.doaj.org>

BOLIVAR, A., FERNÁNEZ, M., MOLINA, E. (2004) Investigar la identidad profesional del profesorado: Una triangulación secuencial. [En línea]. Forum: Qualitative Social Research, 6 (1) [Consultado8-9-2006]. <http://www.qualitative-research.net/fqs/>

BUTT, R., RAYMOND, D., MCCUE, R. G., YAMAGISHI, L (2004) La autobiografía colaborativa y la voz del profesorado. [En línea]. En I. F Goodson (coord.) Historias de vida del profesorado. Barcelona: Octaedro –EUB, pp. 99-148

DOMINGO, J. (2006) Los Departamentos de Orientación en la mejora cualitativa de la Educación Secundaria. Revista de Educación, 339, 97-118.

EVIES, M. A., HERNÁNDEZ J. y MARTÍNEZ, J., (2005). Coaching [En línea]. [Consultado 25/11/2006] <http://www.monografias.com/>

EURYDICE (2004). Temas clave de la educación en Europa, Volumen 3: La profesión docente en Europa: Perfil, tendencias y problemática. Informe II. Oferta y demanda. Educación secundaria inferior general.

ESTEVE ZARAZAGA J. M. (2006). La profesión docente en Europa: perfil, tendencias y problemática. La formación inicial. Revista Educación, 339,19-40

FERNÁNDEZ ENGUITA, M., (2006). Comentarios a los informes EURYDICE Y OCDE sobre la cuestión docente. Revista de Educación, 340, 19-86

GOALS 2000 LEGISLATION AND RELATED (2005). [En línea]. [Consultado 25/08/2007)]. <http://www.ed.gov/ G2K/index.html>

IMBERNON, F. (2002). La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado, reflexión y experiencias de investigación educativa. Barcelona: Graó.

IMBERNÓN, F. (2006). La profesión docente desde el punto de vista internacional ¿qué dicen los informes? Revista Educación, 339, 41-50

KNOWLES, J, G. (2004). Modelos para la comprensión de las biografías del profesorado en formación y en sus primeros años de docencia. En Ivor F. Goodson (ed.) Historias de vida del profesorado. Barcelona: Octaedro –EUB, pp. 149-205.

LOPES, A. (2008) La construcción de identidades docentes como constructo de estructura y dinámicas: argumentación y virtualidades teóricas y prácticas. [En línea]. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado. [Consultado 25-08-2008] <http://www.ugr.es/local/recfpro/rev113COL1.pdf>

MARQUÈS, P. (2006). Los formadores ante la Sociedad de la Información. [En línea]. [Consultado 20/10/2006]. <http://dewey.uab.es/pmarques/docentes.htm#inicio>

MARCELO, C. (2002). La formación inicial y permanente de los educadores. En Los educadores en la sociedad del siglo XXI, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Consejo Escolar del Estado.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación, LOE (BOE núm. 106, del 04/05/2006))

SÁNCHEZ ASÍN, A., BOIX, J.L., JURADO, P. (2008 en prensa). La sociedad del conocimiento y las tic: una inmejorable oportunidad para el cambio docente. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación.

VEIRABE, D., OJEDA, M., NÚÑEZ, C., DELGADO, P., (2006) La construcción de la identidad de los profesores de enseñanza media. Biografías de profesores. Revista Iberoamericana de Educación, 40(3) Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Descàrregues

Publicades

2008-12-04

Com citar

Boix-Peinado, J.-L. (2008). Nou professorat d’educació secundària per a noves realitats. Formació inicial i període llindar. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 1(1), 31–50. https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1114

Número

Secció

Articles de recerca