Estudi sobre la pràctica pre professional docent a la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències de l'Educació de la Universitat de Cuenca - Equador

Autors/ores

  • Núria Rosich-Sala Universidad de Barcelona
  • Marco Jácome-Guzmán Universidad de Cuenca

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28222

Paraules clau:

Pràctica pedagògica, Formació de professors, Programa d'estudis

Resum

La pràctica docent és una activitat central en la formació d'un professor, però pel que sembla no se li està donant la suficient importància. Per aquest motiu s'ha fet un estudi sobre com es la realitza a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Cuenca (Equador). Un altra motivació especial és el canvi en el 2013 del reglament que les regula, és per això que va ser necessari apropar-se a la seva problemàtica amb un estudi previ que ajudi a estructurar el nou currículum. Es va treballar amb el mètode de la investigació participativa amb professors tutors de pràctica i estudiants practicants i expracticantes de cinc de les sis carreres que ofereixen formació de professors. La investigació va ser de tipus descriptiva amb fase d'intervenció. Es va aplicar enquestes estructurades, entrevistes, gravacions d'àudio i fòrums de discussió. Es va tabular la informació prèvia a les reunions del grup de treball, on es van donar a conèixer els informes preliminars. En elles es va constatar deficiències en la comunicació dels involucrats en la pràctica, manca d'informació i de participació entre els actors i les institucions i també deficiències en l'estructura del currículum. També s'observa que no hi ha relació entre la pràctica i els treballs de grau dels practicants. Amb tots aquests resultats i conclusions s'informa als participants, a les juntes acadèmiques i autoritats per aplicar els correctius que se suggereixen en l'estudi.

Referències

Álvarez, B., Ruiz-Casares, M. (1997). Evaluación y reforma educativa. Evaluaciones y estándares de currículo. (pp. 67-95). Santiago de Chile: PREAL.

Casassus, J. (2000). Problemas de la gestión educativa en América Latina: la tensión entre los paradigmas de tipo A y el tipo B. Recuperado de http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf.

Consejo de Educación Superior. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior. Asamblea Nacional. Quito. Ecuador. Recuperado de http://www.ces.gob.ec/descargas/ley-organica-de-educacion-superior

Consejo de Educación Superior. (2013). Reglamento de Régimen Académico de Ecuador. Quito. Recuperado de http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos.

Delgado, A. (2012). Manual de procedimientos para la práctica preprofesional docente. Ecuador: Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca.

Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. (2012). Reglamento interno de prácticas preprofesionales. Ecuador. Recuperado de https://www.dropbox.com/s/74y8wnhih6bguko/REGLAMENTO%20DE%20LAS%20PR%C3%81CTICAS%20PRE.docx

Gil, D. (1993). Formación del profesorado de las ciencias y la matemática. Madrid: Editorial Popular.

González, F. (2010). Selección, formación y práctica de los docentes investigadores. Madrid: Editorial Universitas.

Körner, A. Robalino, M. (2006). Modelos innovadores en la formación inicial docente.Santiago de Chile: Ediciones OREALC/ UNESCO

Rosich, N. (1997). Guía de Pràctiques. Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona.

Schulmeyer, A. (2002). Estado actual de la evaluación docente en trece países de América Latina. Colección Maestros en América Latina: nuevas perspectivas sobre su formación y desempeño (pp. 25-64). Santiago de Chile: PREAL.

Descàrregues

Publicades

2015-07-07

Com citar

Rosich-Sala, N., & Jácome-Guzmán, M. (2015). Estudi sobre la pràctica pre professional docent a la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències de l’Educació de la Universitat de Cuenca - Equador. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 312–325. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28222

Número

Secció

Secció especial extraordinària: IV jornades sobre La relació pedagògica a la universitat