L’anàlisi de mediació a través de la macro/interfície Process per a SPSS

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2017.10.218109

Paraules clau:

Mediació, Process, Efectes directes, Efectes indirectes, Anàlisi de dades

Resum

El procediment de mediació simple, o també anomenat anàlisi d’efectes directes i indirectes, està dissenyat per analitzar l’efecte d’una variable mediadora en la relació entre una variable independent o explicativa i una altra de dependent o explicada. Process és una interfície aplicada a SPSS que permet fer aquests procediments d’una manera senzilla i ràpida. L’objectiu d’aquest article és explicar de forma clara i amena com es fa una anàlisi de mediació simple amb Process, interfície/macro per a SPSS, que permeti a qualsevol investigador iniciar-se en els procediments de mediació, àmpliament estesos sobretot en ciències socials. Els resultats obtinguts mostren clarament l’existència d’un efecte indirecte sobre la satisfacció amb la formació en línia mediat a través de les actituds cap a la formació. L’ús d'aquesta eina permet de manera ràpida i amb una fàcil interpretació l’aplicació de models de mediació i la comprovació de diferents proves un cop han estat recollides les dades.

Biografies de l'autor/a

Juan José Fernández Muñoz, Universidad Rey Juan Carlos. Área de Psicología Social y de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. España

Profesor Contratado Doctor en el Área de Psicología social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad Rey Juan Carlos

Juan Manuel García Gónzalez, Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Sociología. Área de Sociología. España.

Profesor ayudante Doctor en el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Ha sido profesor también en la UNED y en la Universidad Internacional de la Rioja.

Referències

Arcila, C. (2015). Avances metodológicos en los análisis de mediación, moderación y procesos condicionales. [Revisión del libro Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis. A regression based approach, de A. F. Hayes]. Disertaciones: Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, 8 (1), 206‑208.

Baron, R. M., y Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173‑1182. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis. A regression based approach. Nueva York: The Guilford Press.

Hayes, A. F., y Scharkow, M. (2013). The relative trustworthiness of inferential tests of the indirect effect in statistical mediation analysis: Does method really matter? Psychological Science, 24, 1918‑1927. doi:10.1177/0956797613480187

Kenny, D. A., Kashy, D., y Bolger, N. (1998). Data analysis in social psychology. En D. Gilbert, S. Fiske y G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (4.ª ed., pp. 233‑265). Nueva York: McGraw-Hill.

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations models. Sociological Methodology, 13, 290‑312. doi:10.2307/270723

Descàrregues

Publicades

2017-05-22

Com citar

Fernández Muñoz, J. . J., & García Gónzalez, J. M. (2017). L’anàlisi de mediació a través de la macro/interfície Process per a SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(2), 79–88. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.218109

Número

Secció

Articles metodològics