Models lineals multinivell en SPSS i la seva aplicació en investigació educativa

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2018.11.118984

Paraules clau:

Models lineals multinivell, Models jeràrquics multinivell, PISA, Anàlisi quantitativa, SPSS

Resum

En aquest article abordem l’anàlisi de dades que es troben agrupades o niades en unitats més àmplies, com passa molt sovint en l’àmbit educatiu. Per fer-ho, mitjançant la base de dades que proporciona la prova PISA (OCDE), en què l’alumnat (nivell 1) s’agrupa en centres (nivell 2), s’exemplifica l’anàlisi que més s’adequa a aquest tipus de dades estructurades seguint una jerarquia, els models lineals multinivell (MLM). A través del programa SPSS es porta a terme l’MLM que permet, tenint en compte aquests agrupaments, analitzar la influència de les variables independents de nivell 1 (personals i familiars) i les de nivell 2 (totes les relacionades amb el centre) en els resultats relacionats amb el rendiment de l’alumnat en la prova PISA 2015 (variable dependent). En l’exemple presentat, es demostra no només que les variables tant de nivell 1 com de nivell 2 tenen un efecte rellevant en el resultat de l’alumnat, sinó que, a més, l’anàlisi mitjançant l’MLM permet tenir en compte els efectes internivells, en aquest cas l’agrupament en centres, en el resultat.

Referències

Andreu Abela, J. (2011). El análisis multinivel: una revisión actualizada en el ámbito sociológico. Metodología de Encuestas, 13, 161-176. Recuperado de: http://casus.usal.es/pkp/index.php/MdE/article/view/1017

Blanco Blanco, A., López Martín, E., y Ruiz de Miguel, C. (2014). Aportaciones de los modelos jerárquico-lineales multivariados a la investigación educativa sobre el rendimiento. Un ejemplo con datos del alumnado español en PISA 2009. Revista de Educación, 365, 122-149. http://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2014-365-267

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: and sex and drugs and rock ’n’ roll (4.ª edición). Los Angeles: Sage.

Kreft I. G. G., y De Leeuw, J. (1994). Introducing multilevel modeling. Londres: Sage.

OCDE (2016). Programme for International Student Assessment (PISA) 2015. Recuperado de: http://www.oecd.org/pisa/

Tabachnick, B. G., y Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn & Bacon.

Twisk, J. W. R. (2006). Applied multilevel analysis: a practical guide. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511610806

Descàrregues

Publicades

2018-01-08

Com citar

Iñiguez Berrozpe, T., & Marcaletti, F. (2018). Models lineals multinivell en SPSS i la seva aplicació en investigació educativa. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(1), 26–40. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.118984

Número

Secció

Articles metodològics