Aprenentatge basat en equips en cursos de gestió d’empreses: l’aplicació d’estudis de casos i simulacions

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220552

Paraules clau:

Aprenentatge basat en equips, Simulacions, Mètode de casos, Educació en gestió d’empreses, Gestió estratègica

Resum

INTRODUCCIÓ. El domini en disciplines amb una gran orientació pràctica, com la gestió d’empreses, no està determinat directament pel grau de coneixement, sinó per la capacitat d’aplicar teories econòmiques i de gestió al món real. Aquesta naturalesa pràctica posa en relleu la insuficiència de les tècniques educatives tradicionals per a l’ensenyament, consistents en lectures i classes magistrals, i condueix a l’aparició de mètodes instructius alternatius, com els fonamentats en l’aprenentatge basat en equips (ABE). MÈTODE. Concretament, hi ha dos instruments l’ús dels quals s’ha anat incrementant en educació empresarial: els estudis de casos i les simulacions. RESULTATS. En aquesta investigació, els dos instruments són analitzats detalladament amb l’objectiu de determinar si el seu ús en la fase d’aplicació de l’ABE és una alternativa apropiada, atesa la naturalesa pràctica d’aquesta fase. DISCUSSIÓ. Basada en l’avaluació d’aquestes tècniques, la nostra investigació suggereix que la implementació conjunta d’ambdós instruments pot resultar especialment beneficiosa i desembocar en millors resultats d’aprenentatge i d’adquisició de capacitats, atès que cada un produeix efectes diferents i, al seu torn, valuosos.

Referències

Abdalla, M. E. (2014). Team-Based Learning. Gezira Journal of Health Sciences, 10(2), 1–9.

Aronson, E., & Carlsmith, J. M. (1968). Experimentation in social psychology. The Handbook of Social Psychology, 2(2), 1–79.

Barnabè, F., Busco, C., Davidsen, P. I., Lambri, M., & Zatta, G. (2013). The strategic micro-firm: a role play in management training for dynamic businesses. Journal of Workplace Learning, 25(5), 328–342. https://doi.org/10.1108/JWL-May-2012-0041

Bernardo Vilamitjana, M., Presas, P., Bernard Vilamitjana, D., Gracia, M. C., López- Jurado González, M. P., Hueras García, R., & Escalante, R. (2017). L’aprenentatge basat en el joc: aplicación a l’assignatura de Gestió de la Qualitat. Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE), 10(1), 75-93. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.11015

Blackford, B., & Shi, T. (2015). The relationship between business simulations in capstone management courses and standardized test scores. The International Journal of Management Education, 13(1), 84–94. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2015.01.005

Blanco Callejo, M., & García Muiña, F. E. (2007). Los estudios de casos frente a los juegos de empresa. Un análisis empírico en la Universidad española. Universidad Europea de Madrid. Retrieved from http://hdl.handle.net/11268/3363

Brown, K. M. (1994). Using role play to integrate ethics into the business curriculum: a financial management example. Journal of Business Ethics, 13(2), 105–110. https://doi.org/10.1007/BF00881579

Cannon, H. M. (1995). Dealing with the complexity paradox in business simulation games. Developments in Business Simulation and Experiential Exercises, 22, 96–102. Reprinted in the Bernie Keys Library. Available from http://absel.org

Cannon, H. M., Freisen, D. P., Lawrence, S. J. & Feinstein, A. H. (2009). The simplicity paradox: Another look at complexity in design of simulations and experiential exercises. Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 36, 244–250. Reprinted in the Bernie Keys Library. Available from http://ABSEL.org

Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE bulletin, 3–7.

Educational Games. (n.d.). Retrieved August 20, 2017, from http://elearningfacultymodules.org/index.php/Educational_Games

Faria, A. J., & Wellington, W. J. (2004). A Survey of Simulation Game Users, Former-Users, and Never-Users. Simulation & Gaming, 35(2), 178–207. https://doi.org/10.1177/1046878104263543

Gullo, C., Ha, T. C., & Cook, S. (2015). Twelve tips for facilitating team-based learning. Medical Teacher, 37(9), 819–824. https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.1001729

Haidet, P., Kubitz, K., & McCormack, W. T. (2014). Analysis of the team-based learning literature: TBL comes of age. Journal on Excellence in College Teaching, 25(3–4), 303.

Huang, C. K., & Lin, C. Y. (2017). Flipping Business Education: Transformative Use of Team-Based Learning in Human Resource Management Classrooms. Educational Technology & Society, 20(1), 323–336.

Huggins, C. M. & Stamatel, J. P. 2015, An Exploratory Study Comparing the Effectiveness of Lecturing versus Team-based Learning, Teaching Sociology, 43(3), 227–235. https://doi.org/10.1177/0092055X15581929

Jackson, J. R. (1959). Learning from experience in business decision games. California Management Review, 1(2), 92–107. https://doi.org/10.2307/41165351

Karagozoglu, N. (2017). Antecedents of team performance on case studies in a strategic management capstone course. The International Journal of Management Education, 15(1), 13–25. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2016.11.001

Lázaro-Gutiérrez, N., Barainca-Vicinay, I., & Bilbao-Goyoaga, A. (2017). Who said Accounting Was Boring? Let’s Play Cards. The DAC Project. European Financial and Accounting Journal, 2017(2), 55–72. https://doi.org/10.18267/j.efaj.181

Lean, J., Moizer, J., Towler, M., & Abbey, C. (2006). Simulations and games. Active Learning in Higher Education, SAGE Publications, 7(3), 227–242. https://doi.org/10.1177/1469787406069056

McMahon, K. K. (2010). Team-based learning. In An Introduction to Medical Teaching (pp. 55–64). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3641-4_5

McMahon, K. (2016). Team-based learning. In An Introduction to Medical Teaching (pp. 55–64). S.L.: Springer.

Merrian, S. B. (1998). Case studies as qualitative research. In Sharan B. Merrian (eds). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from "Case Study Research in Education." (pp. 26–43). San Francisco, California: Jossey-Bass Inc.

Michaelsen, L. K., Knight, A. B., & Fink, L. D. (Eds.). (2002). Team-based learning: A transformative use of small groups. Westport, Connecticut:Greenwood publishing group.

Mitchell, R. C. (2004). Combining Cases and Computer Simulations in Strategic Management Courses. Journal of Education for Business, 79(4), 198–204. https://doi.org/10.3200/JOEB.79.4.198-204

Moncada, S. M., & Moncada, T. P. (2014). Gamification of learning in accounting education. Journal of Higher Education Theory and Practice, 14(3), 9–19.

Paul, P., & Mukhopadhyay, K. (2005). Experiential Learning in International Business Education. Journal of Teaching in International Business, 16(2), 7–25. https://doi.org/10.1300/J066v16n02_02

Raia, A. P. (1966). A study of the educational value of management games. Journal of Business, 39(3), 339–352. https://doi.org/10.1086/294863

Sisk, R. J. (2011). Team-based learning: systematic research review. Journal of Nursing Education, 50(12), 665–669. https://doi.org/10.3928/01484834-20111017-01

Team Based Learning Collaborative (2017). Retrieved September 24, 2017, from http://www.teambasedlearning.org/definition/

Thompson, B. M., Schneider, V. F., Haidet, P., Levine, R. E., McMahon, K. K., Perkowski, L. C., & Richards, B. F. (2007). Team-based learning at ten medical schools: two years later. Medical Education, 41(3), 250–257. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02684.x

Wassermann, S. (1999). El estudio de casos como método de enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Wheatley, W. J., Hornaday, R. W., & Hunt, T. G. (1988). Developing strategic management goal setting skills. Simulation & Gaming, 19(2), 173–185. https://doi.org/10.1177/104687818801900205

Wheelen, T., & Hunger, J. (2011). Strategic management and business policy: toward global sustainability. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Wolfe, J. (1973). The Comparative Learning Effects of a Management Game vs. Casework in the Teaching of Business Policy. Academy of Management Proceedings, 33rd Annual Meeting, Boston, Mass., August 19–22, 291–298.

Wolfe, J. (1975). A comparative evaluation of the experiential approach as a business policy learning environment. Academy of Management Journal, 18(3), 442–452. https://doi.org/10.2307/255675

Wolfe, J. (1978). The Effects of Game Complexity on the Acquisition of Business Policy Knowledge. Decision Sciences, 9(1), 143–155. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1978.tb01373.x

Wolfe, J. (1997). The effectiveness of business games in strategic management course work. Simulation & Gaming: An Interdisciplinary Journal, 28(4), 360–376. https://doi.org/10.1177/1046878197284003

Wolfe, J., & Chacko, T. (1982). The effects of different team sizes on business game performance. Developments in Business Simulation & Experiential Exercises, 9, 232–235.

Wolfe, J., & Guth, G. (1975). The case approach vs. gaming in evaluation. Journal of Business, 48(3): 349–364. https://doi.org/10.1086/295761

Wolff, M., Wagner, M. J., Poznanski, S., Schiller, J., & Santen, S. (2015). Not another boring lecture: engaging learners with active learning techniques. The Journal of Emergency Medicine, 48(1), 85–93. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2014.09.010

Descàrregues

Publicades

2018-07-04

Com citar

Bolívar-Ramos, M.-T., & Martínez-Salgueiro, A. (2018). Aprenentatge basat en equips en cursos de gestió d’empreses: l’aplicació d’estudis de casos i simulacions. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(2), 96–109. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220552

Número

Secció

Secció especial: I Intl Conf in Experiences in Active Learning in Higher Ed