Els nuclis integradors en la pedagogia de la química i la biologia: una experiència d’ensenyament i aprenentatge

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222257

Paraules clau:

Interdisciplinaritat, Nucli integrador, Multidisciplinarietat, Transdiciplinarietat, Procés d’aprenentatge, Condicions d’aprenentatge

Resum

INTRODUCCIÓ. La implementació del nucli integrador de coneixements en la carrera de Pedagogia de les Ciències Experimentals, Química i Biologia, com a innovació pedagògica en el procés d’ensenyament i aprenentatge, va consistir a consolidar un bloc de continguts de les matèries de Química, Biologia i Ciències de la Terra. MÈTODE. Durant l’exercici de l’experiència es van diversificar les metodologies pedagògiques i les condicions i els entorns d’aprenentatge, amb un treball més proper entre docents i estudiants en promoure espais de treball i reflexió inter-, multi- i transdisciplinaris dels temes proposats en el nucli integrador, enfortits amb enfocaments transversals com ara gènere, etnicitat, interculturalitat, drets humans o sostenibilitat. RESULTATS. Els resultats del procés van reflectir una millor comprensió de la teoria contextualitzada en la realitat socioambiental, el desenvolupament del pensament crític i la predisposició dels estudiants per actuar de manera responsable vers l’ambient. DISCUSSIÓ. L’experiència va constituir una manera diferent d’abordar els continguts científics de les disciplines que configuren la malla curricular, i una manera de superar l’assignaturisme tradicional que compartimenta el coneixement d’aquestes ciències, estimular el treball autònom i promoure la corresponsabilitat social en la gestió dels recursos naturals.

Biografies de l'autor/a

Silvia Manuela Imbaquingo Maigua, Universidad Central del Ecuador

Magíster en Diseño y Gestión de Proyectos Socioeducativos. Profesora de Biología General y Ecología General en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Angela Adelina Zambrano Carranza, Universidad Central del Ecuador

Magíster en Docencia Universitaria Superior y Administración Educativa. Docente de la asignatura de Ciencias de la Tierra, Flora del Ecuador, Zoología del Ecuador. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Referències

Acosta, J. (2016). Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad: perspectivas para la concepción de la universidad por venir. Alteridad. Revista de Educación, 11(2), 148–156. http://dx.doi.org/10.17163/alt.v11n2.2016.01

Aguilar, F. R., Bolaños, R. F., y Villamar, J. L. (2017). Fundamentos epistemológicos para orientar el desarrollo del conocimiento. Quito: Abya-Yala. Recuperado de http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14904

Boeiro, M., y Estrada, G. (2012). Interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Un ensayo en la enseñanza de Finanzas y Administración Pública. Asociación Nacional de los cursos de Graduación en Administración (ANGRAD): Brasil. Recuperado de

https://www.yumpu.com/es/document/read/14610224/interdisciplinariedad-y-multidisciplinariedad-un-ensayo-en-angrad

Carvajal Escobar, Y. (2010). Interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y la investigación. Revista Luna Azul, 31, 156–169. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321727233012

Cazar, P. (2017). Proyecto Integrador de Saberes y Núcleos Integradores. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Documento inédito. Quito.

CES. (2016). Rediseño: Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Documento inédito. Quito.

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (2018). ¿Qué es el núcleo integrador? Recuperado de http://sustanciaspsicoactivas-psicocueunab.blogspot.com/p/que-e-el-nucleo-integrador.html

Duarte, J. (2003). Ambientes de aprendizaje. Una aproximación conceptual. Estudios pedagógicos, 29, 97–113. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052003000100007

Henao Villa, C. F., García Arango, D. A., Aguirre Mesa, E. D., González García, A., Bracho Aconcha, R., Solórzano Movilla, G., y Arboleda López, A. P. (2017). Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en la formación para la investigación en ingeniería. Revista Lasallista de investigación, 14(1), 179–197. https://dx.doi.org/10.22507/rli.v14n1a16

Hernández, C. A., y Guárate, A. Y. (2017). Modelos didácticos para situaciones y contextos de aprendizaje. Madrid: Narcea.

Martínez Carazo, P. C. (2006). El método del estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión, 20, 165–193. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005

Velasco, R. (2005). Construcción de un Currículo Universitario desde una Perspectiva Estética: el caso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa, 1(2), 1–17. Recuperado de http://revista.iered.org/v1n2/pdf/rvelasco.pdf

Wood, P., y Smith, J. (2018). Investigar en educación: Conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de investigación. Madrid: Narcea.

Descàrregues

Publicades

2019-07-01

Com citar

Imbaquingo Maigua, S. M., & Zambrano Carranza, A. A. (2019). Els nuclis integradors en la pedagogia de la química i la biologia: una experiència d’ensenyament i aprenentatge. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(2), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222257

Número

Secció

Articles d'innovació