La competència de treball en equip: una experiència d’implementació i avaluació en un context universitari

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222654

Paraules clau:

Treball en equip, Autoavaluació, Diari de camp, Competències transversals, Condicions d’aprenentatge

Resum

INTRODUCCIÓ. Aquest article mostra una experiència d’innovació docent sobre la competència transversal de treball en equip aplicada a l’assignatura de Sociologia del grau de Gestió i Administració Pública, de la Universitat de Barcelona. MÈTODE. El desenvolupament, la pràctica i l’adquisició de la competència transversal gira sobre tres eixos fonamentals: la realització d’una investigació en equip, la creació d’espais de treball en equip dintre de les hores lectives de l’assignatura, i l’avaluació de l’adquisició de la competència mitjançant l’elaboració d’un diari individual dissenyat per a aquesta finalitat. RESULTATS. Els resultats mostren la idoneïtat del diari individual com a eina d’autoavaluació a través de la reflexió del propi recorregut individual i col·lectiu respecte al que implica treballar en equip; i també la importància del rol del professorat d’acompanyament i guia en l’adquisició de la competència en les classes pràctiques. DISCUSSIÓ. S’exposa el context d’aplicació de la competència de treball en equip per aconseguir els resultats d’aprenentatge esperats en el primer domini de la competència en grups dirigits.

Biografies de l'autor/a

Ana Antonia Collado Sevilla, Universitat de Barcelona

Departament de Sociologia Professora titular d'escola universitària

Sandra Fachelli, Universidad Pablo Olavide

Departament de Sociologia, Professora ajudant doctora Grup de Recerca en Educació i Treball, GRET, UAB

Referències

Baker, D. P., Day, R., y Salas, E. (2006). Teamwork as an Essential Component of High-Reliability Organizations. Health Services Research, 41, 1576–1598. https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00566.x

Barkley, E. F., Cross, K. P., y Major, C. H. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo. Madrid: Morata.

Cabezas, B., Giner, A., Méndez, G., Podlesnyk, M., y Sansa, A. (2014). Expectativas, motivación y satisfacción de los estudiantes de GAP. Barcelona: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53636/6/GRUPO2_SOC_TARDA.pdf

Cortez, C., Nussbaum, M., Woywood, G., y Aravena, R. (2009). Learning to collaborate by collaborating: a face-to-face collaborative activity for measuring and learning basics about teamwork. Journal of Computer Assisted Learning, 25, 126–142. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2008.00298.x

Chakraborti, C., Boonyasai, R. T., Wright, S. M., y Kern, D. E. (2008). A systematic review of teamwork training interventions in medical student and resident education. Journal of General Internal Medicine, 23, 846–853. https://doi.org/10.1007/s11606-008-0600-6

Fernández, R., Kozlowski, S. W. J., Shapiro, M. J., y Salas, E. (2008). Toward a definition of teamwork in emergency medicine. Academic Emergency Medicine, 15, 1104–1112. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00250.x

Gavilán, P., y Alario, R. (2010). Aprendizaje cooperativo. Una metodología con futuro. Principios y aplicaciones. Madrid: Editorial CCS.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., y Holubec, E. J. (2004). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.

Leggat, S. G. (2007). Effective healthcare teams require effective team members: defining teamwork competencies. BMC Health Services Research, 7, 7–17. https://doi.org/10.1186/1472-6963-7-17

Lerner, S., Magrane, D., y Friedman, E. (2009). Teaching teamwork in medical education. Mount Sinai Journal of Medicine, 76, 318–329. https://doi.org/10.1002/msj.20129

López-Roldán, P., y Fachelli, S. (2015). El proceso de investigación. Parte I. Capítulo II. Metodología de la Investigación Social Cuantitativa. Bellaterra: Dipòsit Digital de Documents, UAB. Recuperado de https://ddd.uab.cat/record/129382

Prieto, L. (2007). El aprendizaje cooperativo. Madrid: PPC.

Solé, M. (2013). Treball en equip. En R. Sayós (coord.), Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona. Orientacions per al seu desenvolupament (pp. 36–45). Barcelona: ICE y Ediciones Octaedro. Colección Quaderns de Docència Universitària 27. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/53669

Solé, M. (coord.), Casanellas, M., Collado, A., Pérez-Moneo, M., y Sayós, R. (2015a). Rúbricas para la valoración del trabajo en equipo. Dipòsit Digital de la UB. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63266

Solé, M. (coord.), Casanellas, M., Collado, A., Pérez-Moneo, M., y Sayós, R. (2015b). Trabajo en equipo. Indicaciones dirigidas al alumnado para adquirir la competencia en el grado de Gestión y Administración Pública. Dipòsit Digital de la UB. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/63268

Solé, M. (coord.), Casanellas, M., Collado, A., Pérez-Moneo, M., y Sayós, R. (2015c). Trabajo en equipo. Indicaciones para el desarrollo y evaluación de la competencia genérica en el grado de Gestión y Administración Pública. Dipòsit Digital de la UB. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/63304

Solé, M., Collado, A., y Palau, A. (2015). Herramientas de trabajo colaborativo. Elaboración de un banco de buenas prácticas. Procedia Social and Behavioral Sciencies, 169, 198–205. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.036

Torrego, J. C., y Negro, A. (coords). (2012). Aprendizaje cooperativo en las aulas. Fundamentos y recursos para su implantación. Madrid: Alianza.

Torrelles, C. (2011). Eina d’avaluació de la competència de treball en equip (Tesis doctoral). Universitat de Lleida.

Torrelles, C., Coiduras, J., Isus, S., Carrera, F. X., París, G., y Cela, J. M. (2011). Competencia de trabajo en equipo: definición y categorización. Revista de currículum y formación del profesorado, 15(3), 329–344. Recuperado de http://www.ugr.es/local/recfpro/rev153COL8.pdf

Weaver, S. J., Rosen, M. A., Díaz, D., Lazzara, E., Lyons, R., Salas, E., … King, H. (2010). Does teamwork improve performance in the operating room? A multilevel evaluation. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 36, 133–142. https://doi.org/10.1016/S1553-7250(10)36022-3

Descàrregues

Publicades

2019-07-01

Com citar

Collado Sevilla, A. A., & Fachelli, S. (2019). La competència de treball en equip: una experiència d’implementació i avaluació en un context universitari. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(2), 1–21. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222654

Número

Secció

Articles de recerca