No 17 (2014): Cercles: revista d'història cultural 17.

					Veure No 17 (2014): Cercles: revista d'història cultural 17.
La secció «Temes» d’aquest volum s’obre amb una reflexió sobre el paper de la recerca històrica i de l’historiador en el període contemporani, i continua amb estudis sobre la comunitat catalana de Montevideo entre el final del segle XVIII i el començament del XIX, el paper dels intel·lectuals en la funció pública de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República, la contribució de Joan Estelrich a la construcció del discurs humanista els anys trenta o el paper del cinema en la difusió d’una identitat diferencial valenciana. En l’espai «Monografies i recerques» hi ha aportacions sobre la figura del president Sunyol i la de Nicolau d’Olwer. Finalment, la revista es clou amb la secció «Projecte Almirall», que analitza la presència de la literatura romàntica a la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès.
Publicades: 2016-09-02

Editorial