El parlar pallarès. Aproximació als trets melòdics bàsics

Autors/ores

  • Agnès Rius Universitat de Barcelona (UB)
  • Mireia Pérez-Peitx

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2012.8.84-105

Paraules clau:

patrons entonatius, subdialectes pallarès, èmfasi melòdic.

Resum

Aquest article aporta els primers resultats sobre l’estudi dels trets melòdics bàsics del parlar del pallarès. La investigació, de caràcter experimental, s’ha dut a terme al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona i està format per 96 enunciats de parla espontània emesos per 21 informants de diferents zones del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà. S’han obtingut contorns dels sis primers patrons entonatius descrits en el català, i també diversos trets d’èmfasi bàsics (Font-Rotchés, 2007, 2011). Cal destacar la identificació de dos tipus d’èmfasi que, fins ara, només s’havien descrit per al menorquí: èmfasi de paraula ascendent-descendent i de paraula descendent-ascendent.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES