Interacció i producció oral de l'espanyol parlat per brasilers des d’un enfocament oral

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2021.17.3-26

Paraules clau:

Enfocament oral, Acció didàctica , Interacció, Producció oral, Competència fònica

Resum

Aquest treball presenta els resultats de la interacció i producció oral dels estudiants universitaris brasilers de Filologia Espanyola, els quals han participat en una acció didàctica basada en l’enfocament oral. També aporta una reflexió sobre les gravacions d’àudio com a recurs didàctic en l'ensenyament de la llengua oral. A partir de la seva interacció i producció oral en espanyol, la professora investigadora ha extret dades sobre les estratègies de comunicació i dels aspectes lingüístics que han perfeccionat per mitjà d'aquesta acció. Després, els ha triangulat amb les dades extretes del diari de classe i dels qüestionaris d'autoavaluació. Els resultats d'aquests enregistraments han revelat que hi ha hagut una disminució de la interferència lingüística del portuguès brasiler en les seves estratègies de negociació i mediació oral, i que han desenvolupat diversos aspectes de les seves competències fòniques productives de la llengua oral espanyola.

 

Referències

Bartolí, R. M. (2012). La pronunciación por tareas en E/LE. [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona].

Cantero, F. J. (1998). Conceptos Clave en Lengua Oral. En Mendoza, A. (Coord.) Conceptos Clave en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Horsori. 141-153.

Cantero, F. J. (2002). Teoría y análisis de la entonación. Edicions de la Universitat de Barcelona.

Cantero, F. J. (2008). Complejidad y Competencia Comunicativa. Revista Horizontes de Lingüística Aplicada, 7 (1),71. https://doi.org/10.26512/rhla.v7i1.598

Cantero, F. J. (2014). Adquisición de Competencias Fónicas. En Congosto, Y. et al. (Eds.): Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación. Vol. II. Adquisición y Aprendizaje de Lenguas / Español como Lengua Extranjera (pp.29-55). Arco-Libros.

Cantero, F. J. (2019). El arte de no enseñar lengua. Octaedro.

Cantero, F. J. (2020). Didáctica de la pronunciación: de la corrección fonética al Enfoque Oral. En Cantero, F.J. y Giralt, M. (coord.) (2020). Pronunciación y Enfoque Oral en Lenguas Extranjeras (pp.1-42). Octaedro.

Cantero, F. J. y Giralt, M. (coords) (2020). Pronunciación y Enfoque Oral en Lenguas Extranjeras. Octaedro.

Carr, W. y Kemmis, S. (1986). Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research. Falmer Press.

Casalmiglia, H. y Tusón, A. (1999). Las Cosas Del Decir. Manual de Análisis del Discurso. Ariel.

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994). Ensenyar Llengua. Graó.

Clarens, I. (2015). La Enseñanza De La Lengua Inglesa Oral En Ciclo Superior De Educación Primaria. [Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona].

Colén, M. T., Giné, N. e Imbernón, F. (2006). La carpeta de aprendizaje del alumnado universitario. Octaedro.

Consejo de Europa (2001). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación [en línea]. (pp. 23-46). [Consulta: 23 de junio de 2021]. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

Giralt, L.M. (2012). El Enfoque Oral en la iniciación de la enseñanza/aprendizaje y adquisición de la pronunciación del español como lengua extranjera. [Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona].

Iglesias, M. (2010). L'avaluació de la comunicació oral en anglès LE mitjançant l'ús del portafolis en un context d'educació superior. [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona].

Iruela, A. (2004). Adquisición y enseñanza de la pronunciación en lenguas extranjeras. [Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona].

Leite Araújo, M. (2021). Enfoque Oral y desarrollo de la competencia fónica de estudiantes brasileños de Letras-Español. [Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona].

Martín Peris, E. (1999). Libros de texto y tareas. En Zanón, J. (coord.) La enseñanza del español mediante tareas. Edinumen.

Piquer, I. (2004). Iniciació a l'anglès com a llengua estrangera en educació infantil. [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona].

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. [Consulta:23/06/2021].

Spalacci, M. (2012). Enfoque oral y recursos digitales en un curso de francés como lengua extranjera (FLE). [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona].

Vez, J. M. (1998). Enseñanza y aprendizaje de las lenguas. En Mendoza, A. (coord.). Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura. (pp.75-86). Horsori.

Willis, D. y Willis, J. (2007). Doing Task-Based Teaching. Oxford.

Descàrregues

Publicades

2021-12-24

Número

Secció

ARTICLES