Rasgos melódicos de énfasis en español

Autors/ores

  • Francisco José Cantero Serena Universitat de Barcelona (UB)
  • Raúl Alfonso Lozano Universitat de Barcelona (UB)
  • Marta Bartolí Rigol Universitat de Barcelona (UB)
  • Anna Corrales
  • Maribel Vidal

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2005.1.%25p

Paraules clau:

Entonació, Anàlisi melòdica, Parla espontània, Èmfasi

Resum

En aquest article presentem els resultats de l’anàlisi melòdica realitzada sobre un corpus de parla espontània en espanyol, amb l’objectiu d’identificar els trets melòdics que es posen en joc per tal de realitzar un ènfasi entonatiu rellevat tant a la caracterització fonològica de l’enunciat /+ enfàtc/ com a la seva descripció melòdica. El corpus analitzat està format per un total de 90 enunciats emesos en situacions comunicatives genuïnes per un conjunt de 37 informants (15 homes i 22 dones), tots ells desconeixedors de l’experiment. Els enunciats van ser analitzats amb el nostre Mètode d’Anàlisi Melòdica (v. Cantero, 1999) i els resultats de l’anàlisi varen ser sotmesos a diveres proves de comprovació: síntesi de veu i proves perceptives.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES