Sobre la competència oral

Autors/ores

  • Montserrat Iglesias Xamaní

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2007.3.%25p

Paraules clau:

competència comunicativa, llengua oral, ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres

Resum

Farem en aquest article un breu recorregut pels viaranys de la competència comunicativa, fent escala en els models proposats per diferents autors i pel Marc europeu comú de referència per a les llengües, abans d’arribar al nostre destí final: una caracterització de la llengua oral com a subsistema de la comunicació humana des de la perspectiva de les implicacions didàctiques per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES