Sobre la competència oral

Montserrat Iglesias Xamaní

Resum


Farem en aquest article un breu recorregut pels viaranys de la competència comunicativa, fent escala en els models proposats per diferents autors i pel Marc europeu comú de referència per a les llengües, abans d’arribar al nostre destí final: una caracterització de la llengua oral com a subsistema de la comunicació humana des de la perspectiva de les implicacions didàctiques per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

Paraules clau


competència comunicativa; llengua oral; ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/test.2007.0.%25p

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona